CloseMaximizeMinimize تبلیغات سیستم
دیوان حافظ - Fale hafez - فال حافظ - با تفسیر - استخاره - با معنی
دیوان حافظ - Fale hafez - فال حافظ | مرتب بر اساس حروف آخر ابيات | Moratab bar asase horofe akhare abyat | Sorted based on the last verse Characters
تفال - Tafaol - به سه زبان - in Three languages - فارسی - finglish - English | مقدمه

قابل توجه علاقمندان به شعر حافظ لازم پيش از تفال مجدد :
1- پنج صلوات بفرستيد
2- سوره حمد را خلوص نيت بخواندي
3- بر شهداي اسلام صلوات بفرستيد
4- ضمن خلوص قلب نيت کنيد
5- از قبل صفحات زوج و فرد را درنظر بگيريد و آنگاه ديوان را بگشاييد.

1- Dispatch Five Salavat
2- Read Sura Hamd with Sincerity
3- Dispatch salavat for Quran martyrs
4- the purity of your intentions Heart
5- before even and odd pages, and then consider the open court.

لطفا دیدگاه ارزشمند خود در خصوص دیوان حافظ - Fale hafez - فال حافظ بفرمایید(مشاهده آرشیو سری اول و سری دوم و سری سوم )
تبلیغات - Tablighat - Advertise
هندوی زلف بتی | م
del.icio.us Digg Twitter Facebook Google MySpace Linkedin
من که از آتش دل چون خم می در جوشم قصد جانست طمع در لب جانان کردن من کی آزاد شوم از غم دل چون هر دم حاش الله که نیم معتقد طاعت خویش هست امیدم که علی رغم عدو روز جزا پدرم روضه رضوان به دو گندم بفروخت خرقه پوشی من از غایت دین داری نیست من که خواهم که ننوشم بجز از راوق خم گر از این دست زند مطرب مجلس ره عشق                     مهر بر لب زده خون می خورم و خاموشم تو مرا بین که درین کار به جان می کوشم هندوی زلف بتی حلقه کند در گوشم این قدر هست که گه گه قدحی می نوشم فیض عفوش ننهد بار گنه بر دوشم من چرا ملک جهان را به جوی نفروشم پرده ای بر سر صد عیب نهان می پوشم چه کنم گر سخن پیر مغان ننیوشم شعر حافظ ببرد وقت سماع از هوشم                  

توضيحات :
مهر برلب ( خاموش ) آتش دل ( سوز عشق ) قصد جان ( قصد هلاکت ) طمع ( آرزو ) در اين کار ( در کشتن خود) به جان ( از دل و جان ) هندوي زلف بتي ( گيسوي سياه دلرباي يار زيبا ) حفه کند در گوشم ( مرا اسير حلقه به گوش کرده است ) حاش لله ( شبه جمله = دور باد ) نيم ( نيستم ) علي رغم ( برخلاف ميل ) عدو ( دشمن ) روز جزا ( روز قيامت ) فيض ( بخشش ) ننهد بار کنه ( بار گناهم را بر دارد و ببخشد ) وضه رضوان ( باغ بهشت ) پدر ( حضرت آدم آرايه تلميح ) خرقه ( لباس زاهدانه ) غايت ( نهايت ) راوق (کاسه شراب صاف ) ننيوشم ( نشنوم =نپذيرم‌) از اين دست ( اين گونه ) مطرب ( نوازنده ) سماع ( دست افشاني صوفيانه )


لطفا برای مشاهده نتیجه تفال اینجا کلیک کنید
Lotafan baraye moshahede natije tafaol inja click konid
Please click Here to View Results Hafez horoscope

مطالب مرتبط :
بتي شيرين لب
بتي چابک و شيرين
نسيم زلف
زلف بر باد مده

برچسبها : هندوی - زلف - بتی
نوشته شده توسط حافظ خوان در سه شنبه 14 آبان 1387 ساعت 09:25
مدهوش چشم مست | م
del.icio.us Digg Twitter Facebook Google MySpace Linkedin
من دوستدار روی خوش و موی دلکشم در عاشقی گریز نباشد ز ساز و سوز من آدم بهشتی ام اما درین سفر بخت ار مدد دهد که کشم رخت ازین دیار شیراز معدن لب لعلست و کان حسن از بس که چشم مست در این شهر دیده ایم گفتی ز سر عهد ازل نکته ای بگو حافظ عروس طبع مرا جلوه آرزوست                     مدهوش چشم مست و می صاف بیغشم استاده ام چو شمع مترسان ز آتشم حالی اسیر عشق جوانان مهوشم گیسوی حور گرد فشاند ز مفرشم من جوهری مفلسم ایرا مشوشم حقا که می نمی خورم اکنون و سرخوشم آنگه بگویمت که دو پیمانه درکشم آیینه ای ندارم از آن آه می کشم                  

توضيحات :
دوستدار ( علاقه مند – عاشق ) مدهوش ( حيرن = اسم مفعول از دهش ) بيغش ( صاف خالص ) گزير ( چاره ) ساز و سوز ( سازش به همراه درد عشق ) استاده ام ( آماده ام = استوارم ) آتش ( استعاره ا زآتش عشق ) سفر ( دنيا ) مفهوم بيت 3( من اهل بهشت هستم ليکن در سير و سلوک گرفتار عشق شدم تا از عشق مجازي به عشق حقيقي و ازلي برسم ) ار ( اگر ) مدد ( کمک = ياري کند ) بخت ( طالع ) کشم رخت ( اسباب کشي کنم =رخت سفر بربندم ) مفهوم مصراع دوم بيت 4( حور و خدمه بهشت خدمتکار من مي شوند ) کان ( معدن ) ايرا ( از اين رو = حرف ربط مرکب ) لب لعل ( لب قرمز و زيبا ) کان حسن ( مرکز زيبايي ) من جوهري مفلسم ( من گوهر شناس تهيدست هستم ) مشوش ( پريشان خاطر ) حقا ( به حقيقت مي گويم = قيد تاکيد ) سرخوش ( مست ) معني بيت 7( گفتي از سر ازلي پروردگار در مورد عشق حرف بزن من زماني دربارهاين موردحرف مي زنم که دو پيمانه شراب عشق خورده باشم )


لطفا برای مشاهده نتیجه تفال اینجا کلیک کنید
Lotafan baraye moshahede natije tafaol inja click konid
Please click Here to View Results Hafez horoscope

مطالب مرتبط :
چشم مخمور
هفت خانه چشم
مست باده ازل
غلام نرگس مست

برچسبها : مدهوش - چشم - مست
نوشته شده توسط حافظ خوان در سه شنبه 14 آبان 1387 ساعت 09:24
خاک کوی دوست | م
del.icio.us Digg Twitter Facebook Google MySpace Linkedin
من ترک عشق و شاهد و ساغر نمی کنم باغ بهشت و سایه طوبی و قصر حور هرگز نمی شود ز سر خود خبر مرا ناصح به طنز گفت حرام است می مخور شیخم به طیره گفت که رو ترک عشق کن این تقوی ام تمام که با شاهدان شهر حافظ جناب پیر مغان جای دولت است                     صد بار توبه کردم و دیگر نمی کنم با خاک کوی دوست برابر نمی کنم تا در میان میکده سر بر نمی کنم گفتم به چشم و گوش به هر خر نمی کنم محتاج جنگ نیست برادر نمی کنم ناز و کرشمه بر سر منبر نمی کنم من ترک خاک بوسی این در نمی کنم                  

توضيحات :
شاهد ( زياروي )‌ساعر ( مي ) سايه طوبي (سايه درخت وبي در منتهاي آسمان 9 قصر حور ( قصر هاي بهشتي فرشتگان ) خاککوي ( غبار آتسان يار ) مفهوم بيت 2( هيچ چيز در چشم عاشق صادق جز عشق يار ارزشي ندراد ) تلقين ( تعليم ) اهل نظر ( صاحب نظر معرفت ) مفهوم بيت 3( تعليم عاشقان با رمز و اشاره است ) ناصح ( نصيحت کنند ه ) طنز ( شوخي – مزاح ) سيره ( خشم عصبانيت ) محتاج ( احتياج ) جنگ ( جدال دعوا ) برادر نمي کنم ( اي برادر اين حرف را بمن مگو کهعمل نمي کنم وترک عشق نخواهم کرد) تقواي ام ( تقوي و پرهيزکاري ) تمام ( کافي است کفايت م يکند ) معني بيت 7( اين پرهيزگاري براي من بسنده و کافي است که اهل تزويز و ريا نمي باشم زيرا با دلبران وزيبارويان شهر بر بالي منير ناز و کرشمه نمي کنم ) معني بيت 8( اي حافظ آتسان پي مغان جاي سعادت وکاميابي است پس من خاک بوسي اين درگاه راترک نمي کنم )


لطفا برای مشاهده نتیجه تفال اینجا کلیک کنید
Lotafan baraye moshahede natije tafaol inja click konid
Please click Here to View Results Hafez horoscope

مطالب مرتبط :
خاک کشتگان غمت
خاک راهم
کوي خرابات
کوي يار
دامن دوست
ديدار دوست

برچسبها : خاک - کوی - دوست
نوشته شده توسط حافظ خوان در سه شنبه 14 آبان 1387 ساعت 09:23
ای بت شیرین حرکات | م
del.icio.us Digg Twitter Facebook Google MySpace Linkedin
مژده وصل تو کو کز سر جان برخیزم به ولای تو که گر بنده خویشم خوانی یا رب از ابر هدایت برسان بارانی بر سر تربت من با می و مطرب بنشین گر چه پیرم تو شبی تنگ در آغوشم کش خیز و بالا بنمای ای بت شیرین حرکات                     طایر قدسم و از دام جهان برخیزم از سر خواجگی و مکان برخیزم پیشتر زانکه چو گردی ز میان برخیزم تا به بویت ز لحد رقص کنان برخیزم تا سحرگه ز کنار تو جوان برخیزم تا چو حافظ ز سر جان و جهان برخیزم                  

توضيحات :
معني بيت 1( نويد ديدار و مژده وصال تو کجاست که جان را فدا کنم و مژدگاني بدهم زيرا من پرنده عرض آشيان هستم تا به اين وسيله ازدام دنيا خلاص و رها شوم )معني بيت 2( قسم به مهر و محبت دوستي تو کهاگر مرا غلام و چاکر خود کني از انديشه آقايي جهان دست بر مي دارم ) معني بيت 3( اي خداوند ا زابر راهنمايي و بخشش خود بر من باران رحمتت را عطا فرما پيش از آنکه مانند گردي از ميان بروم يعني پيش از مرگ هدايتم فمرا ) معني بيت ( اگرچه پير و سالخورده ام اما تو يک شب رما محکم در آغوش خود حاي بده تا به هنگام سحر از نارت جوان و نوجوان بخريزم ) معني بيت 6( اي محوب خوش حرکات و برازنده بلند شو و قد و بالايت رانشانم بده تا اينکه مانند حافظ از جان و جهان قطع علاقه کنم و جز همه را ترک کنم )


لطفا برای مشاهده نتیجه تفال اینجا کلیک کنید
Lotafan baraye moshahede natije tafaol inja click konid
Please click Here to View Results Hafez horoscope

مطالب مرتبط :
بتي شيرين لب
بتي چابک و شيرين

برچسبها : شیرین - حرکات
نوشته شده توسط حافظ خوان در سه شنبه 14 آبان 1387 ساعت 09:22
فضای سینه | م
del.icio.us Digg Twitter Facebook Google MySpace Linkedin
مزن بر دل ز نوک غمزه تیرم نصاب حسن در حد کمال است قدح پر کن که من در دولت عشق چنان پر شد فضای سینه از دوست مبادا جز حساب مطرب و می در آن غوغا که کس کس را نپرسد چو طفلان تا کی ای زاهد فریبی قراری بسته ام با می فروشان من آن مرغم که هر شام و سحرگاه خوشا آن دم که استغنای مستی چو حافظ گنج او در سینه دارم                     که پیش چشم بیمارت بمیرم زکاتم ده که مسکین و فقیرم جوانبخت جهانم گر چه پیرم که فکر خویش گم شد از ضمیرم اگر نقشی کشد کلک دبیرم من از پیر مغان منت پذیرم به سیب بوستان و شهد و شیرم که روز غم بجز ساغر نگیرم ز بام عرش می آید صفیرم فراغت بخشد از شاه و وزیرم اگر چه مدعی بیند حقیرم                  

توضيحات :
نوک غمزه ( پيکان وتير عشوه و ناز ) چشم بيمار ( چشم خمار ) نصاب حسن ( سرمايه زيبايي تو ) کمال ( کامل ) زکات ( چون به حد کمال رسيده پس واجب است زکات آنرا بدهي ) دولت عشق ( اقبال و سعادت محبت ) قدح( ساغر ) جوانبخت ( نيک بخت ) دوست ( عشق محبوب ) معني بيت 5( اگر قلم کاتبم حرفي بنويسد مبادا جز از حساب مطرب و مي چيزي بنويسد يعني کرامالاکاتبين به دفتر حسابم جز مي و مطرب چيزي ننويسد ) معني بيت 6( در ا» آشوب که کسي از هيچ کس نمي پرسد روز قيامت از نعمتهاي فراوان مرشد سپاسگزار و منت پذير هستم ) معني بيت 7( اي زاهد و پارسا ديگر مرا چون کودکان به وعده نعمتهاي بهشتي مانند سيب و عسل و شير فريب مده ) نگيرم ( به دست نگيرم ) سفير ( بانگ ) مرغ ( طاير قدسي ) مفهوم بيت 9( من پرنده قدسي هستم که در شام و بامداد مرا به آسمان مي خوانند يرا مرغ آن چمن هستم ) استغناي مستي ( بي نيازي و رهايي از قيد تعلقات ) فراغت ( آسوده دلي ) مدعي ( دشمن ) خقير ( بيچاره ) گنج ( گنجينه عشق )
لطفا برای مشاهده نتیجه تفال اینجا کلیک کنید
Lotafan baraye moshahede natije tafaol inja click konid
Please click Here to View Results Hafez horoscope


مطالب مرتبط :
سينه نالان
باغ سينه

برچسبها : فضای - سینه
نوشته شده توسط حافظ خوان در سه شنبه 14 آبان 1387 ساعت 09:21
تبلیغات - Tablighat - Advertise
نوشته هاي پيشين
:: توجه :: براي مشاهده هر پوشه يا مطلب کافيست بروي عنوان آن کليک نمائيد تا باز يا بسته شود
صفحات: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15]  [16]  [17]  [18]  [19]  20  [21]  [22]  [23]  [24]  [25]  [26]  [27]  [28]  [29]  [30]  [31]  [32]  [33]  [34]  [35]  [36]  [37]  [38]  [39]  [40]  [41]  [42]  [43]  [44]  [45]  [46]  [47]  [48]  [49]  [50]  [51]  [52]  [53]  [54]  [55]  [56]  [57]  [58]  [59]  [60]  [61]  [62]  [63]  [64]  [65]  [66]  [67]  [68]  [69]  [70]  [71]  [72]  [73]  [74]  [75]  [76]  [77]  [78]  [79]  [80]  [81]  [82]  [83]  [84]  [85]  [86]  [87]  [88]  [89]  [90]  [91]  [92]  [93]  [94]  [95]  [96]  [97]  [98]  [99]  [100]  [101]  [102]  [103]  
صفحه بعدي - صفحه شانسي - صفحه قبلي