CloseMaximizeMinimize تبلیغات سیستم
دیوان حافظ - Fale hafez - فال حافظ - با تفسیر - استخاره - با معنی
دیوان حافظ - Fale hafez - فال حافظ | مرتب بر اساس حروف آخر ابيات | Moratab bar asase horofe akhare abyat | Sorted based on the last verse Characters
تفال - Tafaol - به سه زبان - in Three languages - فارسی - finglish - English | مقدمه

قابل توجه علاقمندان به شعر حافظ لازم پيش از تفال مجدد :
1- پنج صلوات بفرستيد
2- سوره حمد را خلوص نيت بخواندي
3- بر شهداي اسلام صلوات بفرستيد
4- ضمن خلوص قلب نيت کنيد
5- از قبل صفحات زوج و فرد را درنظر بگيريد و آنگاه ديوان را بگشاييد.

1- Dispatch Five Salavat
2- Read Sura Hamd with Sincerity
3- Dispatch salavat for Quran martyrs
4- the purity of your intentions Heart
5- before even and odd pages, and then consider the open court.

لطفا دیدگاه ارزشمند خود در خصوص دیوان حافظ - Fale hafez - فال حافظ بفرمایید(مشاهده آرشیو سری اول و سری دوم و سری سوم )
تبلیغات - Tablighat - Advertise
با غم تو پیوند | ی
del.icio.us Digg Twitter Facebook Google MySpace Linkedin
ای با غم تو ما را پیوند لایزالی عیش سگان کویت هر بی خبر چه داند از آب دیده یارا رازم شد آشکارا خوبان وفا ندارند ای جمع پاکبازان ما تشنه لب گذشتیم بر آب زندگانی من ترک دین و دنیا کردم ز آرزویت حافظ اگر بمیرد بر خاک آستانت                     قد ضاع فی هواکم عمر یو الابالی یا لیت لی مجالا فی ذلک الحوالی ارحم علی دموعی یا من علمت حالی لاتر قبوا وفاء عن صاحبت الجمالی یا ساقیا اغثنی من شرب الزلالی جاورت فی هواکم عن حب جاه و مالی قد صار زاحیات کانت بلا زوالی                  

توضيحات :
معني بي 1( اي جانان با غم عشق تو پيوندي ازلي و ابدي درام ديگران اعتراض مي کنن بايد گفت به تحقيق ضايع نيم شود عمر ي که در محبت جانان بگذرد ) معني بيت 20 ا زسرخوشي سگان درگاه تو هر بي خبري آگاه نيست اي اش من در آن حوالي در عيش و صفاي تو با آن سگان محشور بودم ) معني بيت 3( اي محبوب از گريه ام راز عشقم نمايان است پس اي کسي که از حالم آگاه شده اي به اين اشکهاي چشم من رحم کن ) معني بيت 4( اي گروه پاکازان و عاشقان همانا زيبارويان با وفا نيستند پس از صاحب جمال و زيبايي اميد و انتظار وفا ندشته باشيد ) معني بيت 5( ما با تشنگي از آب زندگاني گذشتيم پس اي ساقي به کمک من برس و از آن شربت گوارا مرا سيراب ک ) معني بيت 60 من در آرزوي محبت تو دين و دنيا را ترک کردم در عشق تو از سوداي جاه ومال هم چشم پوشيدم ) معني بيت 7( حافظ اگر درخاک آستانت بميرد حققاً زندگي بي زوال و ابدي پيدا مي کند )


لطفا برای مشاهده نتیجه تفال اینجا کلیک کنید
Lotafan baraye moshahede natije tafaol inja click konid
Please click Here to View Results Hafez horoscope

مطالب مرتبط :
غم عشق تو
غم زمانه

برچسبها : پیوند - غم
نوشته شده توسط حافظ خوان در سه شنبه 14 آبان 1387 ساعت 10:25
باد نسیم | ی
del.icio.us Digg Twitter Facebook Google MySpace Linkedin
ای باد نسیم یار داری زنهار مکن دراز دستی ای گل تو کجا و روی خوبش ریحان تو کجا و خط سبزش نرگس تو کجا و چشم مستش ای سرو تو با قد بلندش ای عقل تو با وجود عشقش روزی برسی به وصل حافظ                     زان نفحه مشکبار داری با طره او چکار داری او مشک و تو بار خار داری او تازه و تو غبار داری او سرخوش و تو خمار داری در باغ چه اعتبار داری در دست چه اختیار داری گر طاقت انتظار داری                  

توضيحات :
معني بيت 1( اي باد ازتو نسيم يا رو بوي خوش او به مشام مي رسد ) معني بيت 2( مبادا دراز دستي کني تو با موي پيشاني محبوب من چه کار داري ) معني بيت 3( اي گل تو کجا و روي زياي جانان جا قابل مقايسه نمي باشد زيار او صاحب زلفي مانند مشک معطر است اما توخار به همراه داري 9 معني بتي 4( سبزي چهره ريحان کجا و خط عذار و زيباي يا رکجا زيرا خط سبز يار زيبا و تازه است ولي بر چهره ريحان گرد و غبار روزگار نشسته است ) معني بيت 5( چشم نرگس کجا و چشم شهلاو دلفريب يا رکجا زيرا چشمان او مستانه و دلربا ولي از تو خمار و خواب آلود است ) معني بيت 7( اي عقل تو ب وجود عشق او اختياري نداري ومغلوب او هستي ) اعتبار ( ارزش ) معني بيت 8( اي حافظ اگ طاقت انتظار داشته باشي بالاخره روزي به وصل جانان مي رسي )


لطفا برای مشاهده نتیجه تفال اینجا کلیک کنید
Lotafan baraye moshahede natije tafaol inja click konid
Please click Here to View Results Hafez horoscope

مطالب مرتبط :
باد صبا مي آيد
ياد باد
نسيم وصال
نسيم زلف

برچسبها : باد - نسیم
نوشته شده توسط حافظ خوان در سه شنبه 14 آبان 1387 ساعت 10:24
پیراهن صبوری | ی
del.icio.us Digg Twitter Facebook Google MySpace Linkedin
از من جدا مشو که توام نور دیده ای از دامن تو دست ندارند عاشقان از چشم زخم خلق مبادت گزند از آنک دل بد مدار هان که رسی هم به روز وصل منعم مکن ز عشق وی ای مفتی زمان آن سرزنش که کرد ترا دوست حافظا                     آرام جان و مونس قلب رمیده ای پیراهن صبوری ایشان دریده ای در دلبری بغایت خوبی رسیده ای شبها چو زهر فرقت جانان چشیده ای معذور دارمت که تو او را ندیده ای بیش از گلیم خویش مگر پا کشیده ای                  

توضيحات :
معني بيت 1( اي محبوب مرا ترک من که نور چشمانم سبب آرامش و راحتي جان و انيس قلب رميده ام تو هستي )‌معني بيت 20 عاشقان از دامن تو دست بر نمي دارند زيرا که پيراهن صبوري آنان را تو پاره کردهاي صبر و قرار را از آنانگرفته اي ) معني بيت 30 ا زچشم زخم مردم گزد نبيني زيرا که در دلربايي به نهايت زيابيي رسيده اي ) معني بيت 4( آگاه شو و پريشان خاط مباش زيار بالاخره به روز وصال مي رسي چونکه شبها زهر فراق و هجران جانان را چشيده اي ) معني بيت 5( اي فتوا دهنده زمان مرا از عشق و علاقه به جانان منع مکن تقصيري ندراي زيا تو محبوب مرا نديده اي و گرنه خودت هم عاشق او مي شدي ) معني بيت 6( اي حافظ اين تو بيخ و سرزنشي که محوبب ترا نمود بيهوده نمي باشد شايد زا حد و اندازه ايت تجاوز کردهاي که شايسته توبيخ شدي )


لطفا برای مشاهده نتیجه تفال اینجا کلیک کنید
Lotafan baraye moshahede natije tafaol inja click konid
Please click Here to View Results Hafez horoscope

مطالب مرتبط :
صبوري

برچسبها : پیراهن - صبوری
نوشته شده توسط حافظ خوان در سه شنبه 14 آبان 1387 ساعت 10:23
خاک در یار | ی
del.icio.us Digg Twitter Facebook Google MySpace Linkedin
الحمدلله علی معدله السلطان خان بن خان و شهنشاه شهنشاه نژاد دیده نادیده به اقبال تو ایمان آورد ماه اگر بی تو بر آید به دو نیمش بزنند جلوه بخت تو دل می برد از شاه و گدا برشکن کاکل ترکانه که در طالع تست گر چه دوریم به یاد تو قدح می گیریم از گل پارسی ام غنچه عیشی نشکفت سر عاشق که نه خاک در عشوق بود ای نسیم سحری خاک در یار بیار                     احمد شیخ اویس حسن ایلخانی آنکه می زیبد اگر جان جهانش خوانی مرحبا ای به چنین لطف خدا ارزانی دولت احمدی و معجره سبحانی چشم بد دور که هم جانی و هم جانانی بخشش و کوشش خاقانی و چنگز خانی بعد منزل نبود در سفر روحانی حبذا دجله بغداد و می ریحانی کی خلاصش بود از محنت سرگردانی تا کند حافظ از او دیده دل نورانی                  

توضيحات :
معني بيت 1( منت خداي را که از کردار سلطان احمد شيخ اويس حسن ايلخاني سپاس مي گزارم ) معني بيت 2( پادشاه فرزند پارشاه و شاه شاهان ا زنسل شاه شاهان که اگر او را روح عالم بخواني شايسته است ) ديده ( چشم ) ناديده ( ديدار نکرده ) مرحبا ( آفرين = شبه جمله ) لطف خدا ارزاني ( شايسته محبت خداوندي ) بي تو بر آيد ( بدون اجازه تو طلوع کند ) دو نيم ( تلميح به شق القمر از معجزات پيامب اکرم ( ص) دولت احمدي ( شکوه دولت محمدي و معجزه صمدي ) هم جان و هم جانان ( هم جان پاک و هم محبوب جانهاي تمام عالم ) برشکن ( پرچين کن ) کاکل ( موي وسط سر ) کوشش ( جنگ آوري ) دوريم ( جدا هستيم ) قدح ( کاسه شراب ) مي گيريم ( مي نوشيم ) بعد منزل ( دوري مکان ) روحاني ( جان و روح = شايد در اين زمان که خواجه اي غزل را سروده سلطان احمد خارج از شيراز بوده است ) معني بيت 8( از گل سرخ سرزمين پارس غنچه خوشدلي براي من شکوفا نشده خوش باشد زود دجله و کنار آن و بوي شراب ناب سرزمني سلطان احمد که اهل لغداد بود ه است ) معني بيت 90 عاشقي که سرش خاک در معشوق نباشد کي آن سراز رنج سرگرداني رهايي مي يابد )


لطفا برای مشاهده نتیجه تفال اینجا کلیک کنید
Lotafan baraye moshahede natije tafaol inja click konid
Please click Here to View Results Hafez horoscope

مطالب مرتبط :
خاک راهم
خاک کوی دوست
يار من
يار نازنين

برچسبها : خاک - یار
نوشته شده توسط حافظ خوان در سه شنبه 14 آبان 1387 ساعت 10:22
پیام دوست | ی
del.icio.us Digg Twitter Facebook Google MySpace Linkedin
انت روائح رند الحمی و زاد غرامی پیام دوست شنیدن سعادت است و سلامت بیا به شام غریبان و آب دیده من بین اذا تغرد عن ذی الاراک طائر خیر بسی نماند که روز فراق یار سر آید خوشا دمی که درآیی و گویمت به سلامت بعدت منک و قد صرت ذائبا کهلال وان دعیت بخلد و صرت ناقض عهد امید هست که زودت به بخت نیک ببینم چو سلک در خوشاب است شعر نغز تو حافظ                     فدای خاک د ردوست باد جان گرامی من المبلغ عنی الی سعاد سلامی بسان باده صافی در آبگینه شامی فلا تفرد عن روضها انین حمامی رایت عن هضبات الحمی قباب خیامی قدمت خیر قدوم نزلت خیر مقامی اگر چه روی چو ماهت ندیده ام به تمامی فما تطیب نفسی و ما استطاب منامی تو شاد گشته به فرماندهی و من به غلامی که گاه لطف سبق می برد ز نظم نظامی                  

توضيحات :
معني بيت 1( بوي خوش عود به اقامتگاه معشوق رسيد و بر علاقه من افزود جان عزيز و گرامي فداي خاک درگاه محبوب باد )معني بيت 20 پيغام محبوب شندين کمال سعادت و خوشبختي است کيست کهاز من به سعاد( معشوق ) سلامي برساند ) معني بيت 3( هنگام شام غريبان بيا و اشک چشم مرا چون شراب خالص در شيشه شفاف مي نگاه کن ) معني بيت 4( مانند پرنده و مرغ سعادت د رمحلي که ذي الراک ( محلي در يمامه ) ناميده مي شود نغمه سرايي و ناله کند ( مفهوم = خدا کند که کبوتر دل من با اين پرندگان هم آواز شود ) معني بيت 5( به زودي روز فراق پايان مي پذيرد زيرا از پشت کوهها و پشته ها چادر هاي بر پا ساخته و آماده محبوب را ديدم ) معني بيت 6( چقدر خوش است آن لحظه اي که به سلامت از در داخل شوي در حالي که سالم آمدهاي بگويم با قدم خير به مقام خير آمدي ) معني بيت 70 از تو دور شدم و همانا مانند ماه يک شبه ذوب شدم اگر ه چهره چون ماه تو را کامل نديدم ) معني بيت 8( اگربه بهشت خوانده شوم در همان حال پيمان دوستي را پاره مي کنم زيرا جان من خوش نيست و خوابم گوارا نمي باشد که گفته اند بهشت صحبت ياران همدم است )


لطفا برای مشاهده نتیجه تفال اینجا کلیک کنید
Lotafan baraye moshahede natije tafaol inja click konid
Please click Here to View Results Hafez horoscope

مطالب مرتبط :
فرخنده پیام
ديدار دوست
خاک کوی دوست

برچسبها : پیام - دوست
نوشته شده توسط حافظ خوان در سه شنبه 14 آبان 1387 ساعت 10:21
تبلیغات - Tablighat - Advertise
نوشته هاي پيشين
:: توجه :: براي مشاهده هر پوشه يا مطلب کافيست بروي عنوان آن کليک نمائيد تا باز يا بسته شود
صفحات: [1]  [2]  [3]  [4]  5  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15]  [16]  [17]  [18]  [19]  [20]  [21]  [22]  [23]  [24]  [25]  [26]  [27]  [28]  [29]  [30]  [31]  [32]  [33]  [34]  [35]  [36]  [37]  [38]  [39]  [40]  [41]  [42]  [43]  [44]  [45]  [46]  [47]  [48]  [49]  [50]  [51]  [52]  [53]  [54]  [55]  [56]  [57]  [58]  [59]  [60]  [61]  [62]  [63]  [64]  [65]  [66]  [67]  [68]  [69]  [70]  [71]  [72]  [73]  [74]  [75]  [76]  [77]  [78]  [79]  [80]  [81]  [82]  [83]  [84]  [85]  [86]  [87]  [88]  [89]  [90]  [91]  [92]  [93]  [94]  [95]  [96]  [97]  [98]  [99]  [100]  [101]  [102]  [103]  
صفحه بعدي - صفحه شانسي - صفحه قبلي