CloseMaximizeMinimize تبلیغات سیستم
دیوان حافظ - Fale hafez - فال حافظ - با تفسیر - استخاره - با معنی

(((( لطفا برای تفال مجدد به پایین تر بروید ))))
بيداد لطيفان | ت
del.icio.us Digg Twitter Facebook Google MySpace Linkedin
یا رب سببی ساز که یارم به سلامتخاک ره آن یار سفرکرده بیاریدفریاد که از شش جهتم راه ببستندامروز که در دست توام مرحمتی کنای آن که به تقریر و بیان دم زنی از عشقدرویش مکن ناله ز شمشیر احبادر خرقه زن آتش که خم ابروی ساقیحاشا که من از جور و جفای تو بنالمکوته نکند بحث سر زلف تو حافظ بازآید و برهاندم از بند ملامتتا چشم جهان بین کنمش جای اقامتآن خال و خط و زلف و رخ و عارض و قامتفردا که شوم خاک چه سود اشک ندامتما با تو نداریم سخن خیر و سلامتکاین طایفه از کشته ستانند غرامتبر می​شکند گوشه محراب امامتبیداد لطیفان همه لطف است و کرامتپیوسته شد این سلسله تا روز قیامت

توضيحات :
شش جهت ( شش سو و جهت ) عرض ( چهره = رخسار ) شوم خاک ( بميرم ) چه سود اشک ندامت ( اشک پشيماني ريختن فايده اي ندارد ) خير و سالمت ( به خوشي و خوبي و سالمتي برو از ما دست بردار ) احبا ( جمع جبيب = دوست – يار ) حاشا ( هرگز ) کرامت ( بزرگواري ) ساز ( فرا هم کن ) سفر کرده ( سفر رفته ) تا ( حتي ) دم ( نفس ) غرامت ( خون بها ) بر مي کشند ( شکست م يدهند ) معني بيت 3( فريادو فغان که راهم از شش جهت بسته است ( خط خال زلف رخ قامت چهره ) و او از هرجهت توجه مرا جلب کرده است ) معني بيت 6( اي درويش از زخم تيغ ياز ناله سرمده که اين گروه حبيبان از مقتول تاوان هم مي گيرند ( يعني عاشقان را براثر عشق مي کشند و بعد م يگويند دستهايمان خسته شده تاوان بدهيد )


لطفا برای مشاهده نتیجه تفال اینجا کلیک کنید
Lotafan baraye moshahede natije tafaol inja click konid
Please click Here to View Results Hafez horoscope

برچسبها : بیداد - لطیفان
نوشته شده توسط حافظ شناس در یکشنبه 21 مهر 1387 ساعت 23:25
جانانه کيست ؟ - یا رب این شمع دل افروز ز کاشانه کیست - غزل 67 | ت
del.icio.us Digg Twitter Facebook Google MySpace Linkedin
یا رب این شمع دل افروز ز کاشانه کیست حالیا خانه برانداز دل و دین من است باده لعل لبش کز لب من دور مباد دولت صحبت آن شمع سعادت پرتو می​دهد هر کسش افسونی و معلوم نشد یا رب آن شاهوش ماه رخ زهره جبین گفتم آه از دل دیوانه حافظ بی تو                     جان ما سوخت بپرسید که جانانه کیست تا در آغوش که می​خسبد و همخانه کیست راح روح که و پیمان ده پیمانه کیست بازپرسید خدا را که به پروانه کیست که دل نازک او مایل افسانه کیست در یکتای که و گوهر یک دانه کیست زیر لب خنده زنان گفت که دیوانه کیست                  

توضيحات :
شمع دلفروز ( استعره از محبوب ) جانانه ( معشوق و مطلوب ) حاليا ( اکنون ) راح روح ( راحتي بخش روح ) دولت صحبت ( سعادت مصاحبت ) افسون ( فريب ) شاه و ش ( شاه مانند ) زهره جبين(پيشاني پرفروغ ) معني بيت 4(به خاطر خدا سوال کنيد که سعادت هم صحبتي آن شمع مجلس که فروغ نيکبختي از آن مي تابد به اجازه چه کسي مي باشد ؟) معني بيت 5( اين شمع دلفروز که به هر کسي افسوني ياد م يدهد و با مکر و حيله سعي مي کند که تمايل او را به خود جلب کند ،معلوم نيست به چه کسي مايل شد ؟) معني بيت 7( به يار گفتم : برآشفتگي دل حافظ ازدوري تو است که دريغ مي خورد با خنده پنهاني زير لب گفت : دل او ديوانه عشق چه کسي است .)


لطفا برای مشاهده نتیجه تفال اینجا کلیک کنید
Lotafan baraye moshahede natije tafaol inja click konid
Please click Here to View Results Hafez horoscope

مطالب مرتبط :
مست باده ازل - در این زمانه رفیقی که خالی از خلل است - غزل 45
گوهر منظوم - صوفی از پرتو می راز نهانی دانست - غزل 48
پيک مشتاقان - مرحبا ای پیک مشتاقان بده پیغام دوست - غزل 62
شمع آفتاب - صلاح کار کجا و من خراب کجا - غزل 2
خانه عقل - سینه از آتش دل در غم جانانه بسوخت - غزل 17
پرده دار حريم - دل سراپرده محبت اوست - غزل 56
خفته بر سنجاب - گفتم ای سلطان خوبان رحم کن بر این غریب - غزل 14
سينه نالان - ساقیا برخیز و درده جام را - غزل 8
ياران طريقت - دوش از مسجد سوی میخانه آمد پیر ما - غزل 10
عيش کوش و مستي - دل می‌رود ز دستم صاحب دلان خدا را - غزل 5
مه نو پيدا - در دیر مغان آمد یارم قدحی در دست - غزل 27
بخت پريشان - خیال روی تو در هر طریق همره ماست - غزل 23
خلوتيان ملکوت - دل و دینم شد و دلبر به ملامت برخاست - غزل 21

برچسبها : جانانه - کیست - کیست - این - شمع - افروز - کاشانه - غزل - shme - del - afrooz - kashaneh - kist
نوشته شده توسط حافظ شناس در یکشنبه 21 مهر 1387 ساعت 23:21
شکر لهجه | ت
del.icio.us Digg Twitter Facebook Google MySpace Linkedin
همچو جان از برما سرو خرامان مي رفتچون همي گفتمش اي مونس ديرينه مننقش خوارزم و خيال لب جيحون مي بستمي شد آن کـس که چو او چاره من کـس نشناختگفتم اکنون سخن خوش که بگويد با منلابه بسيار نمودم که مرو سود نداشتپادشاه زسر لطف و کرم بازش خوان متغير شده از بنده گريزان مي رفتسخت مي گفت و دل آزرده و گريان مي رفتبا هزاران گله از ملک سليمان مي رفتمن همي ديدمو از کالبدم جان مي رفتکان شکر لهجه خوش گوي سخن دان مي رفتزانکه کار از نظر رحمت سلطان مي رفتچه کند سوخته از غايت جرمان مي رفت

توضيحات :
همو (ادات تشبيه = حرف اضافه – مانند ) جان ( روح ) بر (نزد – حضور ) خرامان (رفتن با ناز ) متغير ( ناراحت ) گفتمش ( گفتم به او = متمم ) سخت گفتن (ناراحت ) ملک سليمان ( سرزمين فرمانروايي ) کالبد( جسم ) معني بيت 1( مانند آنکه روح از تن جداشود آن دلبر رعنا و سرو مانند ردحالي که از ما نارحت بود و عصباني مي رفت ) معني بيت 5( گفتم ديگرچهکسي با من حرف زيبابزند زيرا آن کسي که اديب بود و لهجه اي شيرين داشت از نردم رفت ) معني بيت 6( گيه بسيار کردم ولي سود نداشت زيرا ه مهر و محبت پادشاهي از بين رفته بود يعني کار از ار گذشته بود )


لطفا برای مشاهده نتیجه تفال اینجا کلیک کنید
Lotafan baraye moshahede natije tafaol inja click konid
Please click Here to View Results Hafez horoscope

برچسبها : شکر - لهجه
نوشته شده توسط حافظ شناس در یکشنبه 21 مهر 1387 ساعت 23:16
پي سعادت | ت
del.icio.us Digg Twitter Facebook Google MySpace Linkedin
هرآن خجسته نظر کز پي سعادت رفتبجام نيم مني کشف کرد سالک راهبيا و معرفت از من شنو که درسخنممجو ز طالع مولود من بجز رنديز بامداد بدست دگر برآمده ايمگر به معجزه کوشد طبيب عيسي دمهزار شکر که حافظ زکنج ميکده دوش به کنج ميکده و خانه ارادت رفترموز غيب که درعالم شهادت رفتزقيض روح قدس نکته استفادت رفتکه اين معامله با کوکب ولادت رفتوظيفه مي دوشين مگر زيادت رفتچرا که کار من خسته از عيادت رفتبه کنج خانقه طاعت و عبادت رفت

توضيحات :
خجسته ( مبارک ) پي ( دنبال ) کنج( گوشه ) خانه ارادت ( کنايه از تسليم و انقياد ) جام نيم مني ( قدح نيم من شراب ) رفت ( کشف کرد ) فيض ( بخشش ) روح قدس ( جبرئيل ) طالع ( ستاره اقبال ) کوکب و لادت ( ستاره زهره = طالع موعود ) وظيفه ( مقرري = مستمري ) دوشين ( ديشب ) طبيب عيسي دم ( عيسي دم صفتي است براي طبيب ) معني بيت 4( از طالع مولود من غير از زندي چيز ديگري مخواه زيرااين معامله رندي در طالع و لادتم بوده است ) معني بيت 6( مگر پزشکي چون حضرت عيسي که قادر به احياي اموات باشد بتواند مرا از اين بيماري عشق خلاص نمايد زيرا حال من از مرحله عيادت هم گذشته است و من مريض درحال احتضارم )


لطفا برای مشاهده نتیجه تفال اینجا کلیک کنید
Lotafan baraye moshahede natije tafaol inja click konid
Please click Here to View Results Hafez horoscope

برچسبها : سعادت
نوشته شده توسط حافظ شناس در یکشنبه 21 مهر 1387 ساعت 23:07
نظر پير مغان | ت
del.icio.us Digg Twitter Facebook Google MySpace Linkedin
نظر پير مغان موجب عيش و طربستسر ارباب کرم درقدم او اولي استقصه جنت و آوازه بيت المعمورخاطر عاطر ما باده لعلي طلبددرازل بر سر هرکس قلمي رفت خموشگنج بي مار ميسر نشود قصه مخوانگوهر پاک بود جوهر حشمت ليکن روضه ميکده را آب و هوايي عجب استغير از اين شرح و بان جرات ترک ادب استشرحي از جلوه خمخانه بنت العنب استمس اندر طلب نقره و جذب ذهب استکعبه و بتکده و جنت و دوزخ سبب استدولت مصطفوي را لهب و بولهب استبه عمل کوش که حشمت نه به اصل و نسب است

توضيحات :
عيش ( زندگي = شادي ) طرب (شادي ) ارباب کرم ( اصحاب سخاوت ) جنت ( بهشت ) بيت امعمور ( خانه زيبايي که قبل از طوفان نوح درمکه بود ه است ) بنت العنب ( کنايه ا زشراب ) عاطر ( عطر = بوي خوش ) ممسک ( خسيس ) معني بيت 1( نظر و التفات پير مغان مو جب خوشحالي مي گرددو باغ ميکده عجب آب و هواي خوبي دارد ) معني بيت 2( خيلي بجا و سزاوار است که سر ارباب کرم و بخشش درقدم جانان مي باشد و هر شرحي و بياني غير از اين جرات مي خواهد که ترک ادب است) معني بيت 6( خواجه به طريق خطاب گويد گنج بدون مار ميس نمي شود افسانه مگو نمي بيني نبوت حضرت محمد ( ص) با آزار بولهب همراه بود )


لطفا برای مشاهده نتیجه تفال اینجا کلیک کنید
Lotafan baraye moshahede natije tafaol inja click konid
Please click Here to View Results Hafez horoscope

برچسبها : نظر - پیر - مغان
نوشته شده توسط حافظ شناس در یکشنبه 21 مهر 1387 ساعت 22:58
تبلیغات - Tablighat - Advertise
تفال مجدد نمایید

قابل توجه علاقمندان به شعر حافظ لازم پيش از تفال مجدد :
1- پنج صلوات بفرستيد
2- سوره حمد را خلوص نيت بخواندي
3- بر شهداي اسلام صلوات بفرستيد
4- ضمن خلوص قلب نيت کنيد
5- از قبل صفحات زوج و فرد را درنظر بگيريد و آنگاه ديوان را بگشاييد.

1- Dispatch Five Salavat
2- Read Sura Hamd with Sincerity
3- Dispatch salavat for Quran martyrs
4- the purity of your intentions Heart
5- before even and odd pages, and then consider the open court.

لطفا دیدگاه ارزشمند خود در خصوص دیوان حافظ - Fale hafez - فال حافظ بفرمایید(مشاهده آرشیو سری اول و سری دوم و سری سوم )
تبلیغات - Tablighat - Advertise
نوشته هاي پيشين
:: توجه :: براي مشاهده هر پوشه يا مطلب کافيست بروي عنوان آن کليک نمائيد تا باز يا بسته شود
صفحات: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15]  [16]  [17]  
صفحه بعدي - صفحه شانسي - صفحه قبلي