CloseMaximizeMinimize تبلیغات سیستم
دیوان حافظ - Fale hafez - فال حافظ - با تفسیر - استخاره - با معنی
دیوان حافظ - Fale hafez - فال حافظ | مرتب بر اساس حروف آخر ابيات | Moratab bar asase horofe akhare abyat | Sorted based on the last verse Characters
تفال - Tafaol - به سه زبان - in Three languages - فارسی - finglish - English | مقدمه

قابل توجه علاقمندان به شعر حافظ لازم پيش از تفال مجدد :
1- پنج صلوات بفرستيد
2- سوره حمد را خلوص نيت بخواندي
3- بر شهداي اسلام صلوات بفرستيد
4- ضمن خلوص قلب نيت کنيد
5- از قبل صفحات زوج و فرد را درنظر بگيريد و آنگاه ديوان را بگشاييد.

1- Dispatch Five Salavat
2- Read Sura Hamd with Sincerity
3- Dispatch salavat for Quran martyrs
4- the purity of your intentions Heart
5- before even and odd pages, and then consider the open court.

لطفا دیدگاه ارزشمند خود در خصوص دیوان حافظ - Fale hafez - فال حافظ بفرمایید(مشاهده آرشیو سری اول و سری دوم و سری سوم )
تبلیغات - Tablighat - Advertise
نتیجه جستجو برای غزل ( تعداد نتایج 92 )
امشب از زلفت - اي زشرم عارضت گل کرده خوي - غزل 501 | ی
del.icio.us Digg Twitter Facebook Google MySpace Linkedin
اي زشرم عارضت گل کرده خوي ژاله بر لاله است يا برگل گلاب ميشد ا زچشم آن کمان ابرو و دل امشب از زلفت نخواهم داشت دست چون بين عامر بسي مجنون شوند ني دمي لب بر لب مطرب نهاد چنگ را بر دست مطرب نه دمي عود بر آتش نه و منقل بسوز آنکه بهر جرعه اي جان مي دهد ب تو زين پس اگر فلک خواري کند خسرو افاق بخش آن کر سخاش جام مي پيش آرو چون حافظ مخور                     بر عرق پيش عقيقت جام مي يا بر آتش آب يا بر روت خوي از پي اش مي رفت و گم مي کرد پي رو موذن بانگ مي زن گو که حي گر برون آيد شبي ليلي زحي چنگ را در زير ناخن کرد پي گو رگش بخراش و بخروشش زپي غم مدار از شدت سرماي دي جامه زو بستان و جامي ده به وي باز گو در حضرت داراي ري نامه حاتم زنامش گشت طي غم که جم کي بود يا کاووس کي                  

 توضيحات:
معني بيت 1( اي جانان گل از شرم صورتت غرق عرق شده بهمين جهت است که عرق گل گلاب مي شود ) معني بيت 2( ااي بر روي لاله قطره شبنم نشسته يا بر روي گل گلاب آيا آب بر آتش ريخته و يا اينکه قطرات عرق است که بر رويت نشسته است ) معني بيت 3( آن کمان ابروي از چشم غايب م يشد ولي دل من به دنبال او مي رفت و اثر پايش را محو ميکرد تا کسي نفهمد کجا مي رود ) بني عامر ( نام مجنون ) مطرب ( نوازنده ) نه ( بگذرا ) دمي ( لحظه اي) معني بيت 7( يک دقيقه چنگ ا به دست مطب بده و به او بگو که رگش ر ا بخراش و کوکش کن و نبزن و آن وقت به دنبالش آواز بخوان ) معني بيت 8( عود معطر را بر آتش بگذار و منقل را روشن کن و از شدت سرماي زسمتان غثه مخور = عود ايهام دارد ) فلک خواري ند ( روزگار به تو ستم کند 9 حضرت داراي ري ( حضرت حاکم ري )


لطفا برای مشاهده نتیجه تفال اینجا کلیک کنید
Lotafan baraye moshahede natije tafaol inja click konid
Please click Here to View Results Hafez horoscope

مطالب مرتبط :
تاج خورشيـــــد - آن شب قدری که گویند اهل خلوت امشب است - غزل 31
پرده سماع - زلفت هزار دل به یکی تار مو ببست - غزل 30
عاشق ديرينه - زلف آشفته و خوی کرده و خندان لب و مست - غزل 26
دولت بيدار - صبحدم مرغ چمن با گل نوخاسته گفت - غزل 81
کوي خرابات - گل در بر و می در کف و معشوق به کام است - غزل 46
کرام الکاتبين - خم زلف تو دام کفر و دین است - غزل 55
نسيم صبحگاهي - به ملازمان سلطان که رساند این دعا را - غزل 6
حديث مطرب و مي - اگر آن ترک شیرازی به دست آرد دل ما را - غزل 3
خون شقايق - حسنت به اتفاق ملاحت جهان گرفت - غزل 87
به زغم مدعيان - حال دل با تو گفتنم هوس است - غزل 42
برلب بحر فنا - حاصل کارگه و مکان این همه نیست - غزل 74

برچسبها : امشب - ززلفت - زلفت - زشرم - عارضت - کرده - خوی - sharm - aarezat - gol - kardeh - khooiy - غزل - 501
نوشته شده توسط حافظ شناس در چهارشنبه 15 آبان 1387 ساعت 01:00
خون دل -گر چه افتاد ز زلفش گرهی در کارم - غزل 324 | م
del.icio.us Digg Twitter Facebook Google MySpace Linkedin
گر چه افتاد ز زلفش گرهی در کارم به طرب حمل مکن سرخی رویم که چو جام پرده مطربم از دست برون خواهد برد منم آن شاعر ساحر که به افسون سخن به صد امید نهادیم درین بادیه پای چون ترا در گذر باد نمی یارم دید دیده بخت به افسانه او شد در خواب پاسبان حرم دل شده ام شب همه شب دوش می گفت که حافظ همه روی است و ریا                     همچنان چشم گشاد از کرمش میدارم خون دل عکس برون می دهد از رخسارم آه اگر زانکه درین پرده نباشد بارم از نی کلک همه قند و شکر می بارم ای دلیل دل گمگشته فرو مگذرام با که گویم که بگوید سخنی با یارم کو نسیمی ز عنایت که کند بیدرام تا درین پرده جز اندیشه او نگذارم بجز از خاک درش با که بود بازارم                  

توضيحات :
گرچه ( اگر چه ) گره در کارم ( کارم دشوار شد گرفتارشدم ) همچنان ( هوز قيد ) چشم گشاد ( اميد گشايش ) کرم ( بخشش جوانمردي ) طرب ( شادماني ) حمل مکن ( نسبت مده ) سرخي روي ) سرخي و قرمزي رنگ چهره ) چو ( حرف اضافه = مانند ) جام ( متمم شراب ) پرده ( آهنگ ) پرده مطرب (آهنگ نوازنده ) از دست برون کردن ( ار خود بي خود کردن ) آه ( شبه جمله = دريغ افسوس ) فرو مگذارم ( تنهايم مگذارياريم کن ) دليل ( راهنما مرشد ) گذر ( گذر گاه ) نمي يارم ديد ( نمي توانم ببينم ) در گذرباد ( مانند باد عبور ميکني) ديده بخت ( اقبال) شد ( رفت ) کو نسيمي ( کو عنايت رباني و الهي ) انديشه او نگذارم ( جز فکر او در خيالم نيست ) معني بيت 9 ( ديشب مدعي مي گفت که حافظ تمام کارش رياو فريباست دروغ است زيرا من جز درگاه و آستان يار با کسي ديگرسرو کاري ندارم )


لطفا برای مشاهده نتیجه تفال اینجا کلیک کنید
Lotafan baraye moshahede natije tafaol inja click konid
Please click Here to View Results Hafez horoscope

مطالب مرتبط :
خون شقايق
خون زديده
دل تنگ
سخن اهل دل
دست زدم به خون
خنده دل آشوب
حلقه زلفش
غزل ماه من - گفتم غم تو دارم گفتا غمت سر آید

برچسبها : خون - دل - افتاد - زلفش - گرهی - کارم - غزل - 324
نوشته شده توسط حافظ خوان در سه شنبه 14 آبان 1387 ساعت 09:07
حلاج بر سردار - هر نکته​ای که گفتم در وصف آن شمایل - غزل 307 | ل
del.icio.us Digg Twitter Facebook Google MySpace Linkedin
هر نکته​ای که گفتم در وصف آن شمایل تحصیل عشق و رندی آسان نمود اول حلاج بر سر دار این نکته خوش سراید گفتم که کی ببخشی بر جان ناتوانم دل داده​ام به یاری شوخی کشی نگاری در عین گوشه گیری بودم چو چشم مستت از آب دیده صد ره طوفان نوح دیدم ای دوست دست حافظ تعویذ چشم زخم است                     هر کو شنید گفتا لله در قائل آخر بسوخت جانم در کسب این فضایل از شافعی نپرسند امثال این مسائل گفت آن زمان که نبود جان در میانه حائل مرضیه السجایا محموده الخصائل و اکنون شدم به مستان چون ابروی تو مایل و از لوح سینه نقشت هرگز نگشت زایل یا رب ببینم آن را در گردنت حمایل                  
harko shenid gofta alah dar ghael akhar besokht janam dar kasbe in fazayel as shafee naporsand amsale in masael goft on zaman ke nabvad jan dar miyane hael marziye alsajaya mahmod alkhasael vaknon shodam be mastan chon abroye to mayel vaz lohe sine naghshat hargez nagasht zayel yarab bebinam on ra dar gardanat hamayel                     harnoktee ke goftam dar vasfe on shamayel tahsile eshgho rendi asan nemod aval halaj bar sare dar in nokte khosh sarayad goftam ke key bebakhshi bar jane natavanam del dadeam be yari shokhi koshi negari dar eyne goshe giri bodam cho cheshme mastat az abe dideh sad rah tofane noh damidam ey dost daste hafez tavize cheshme zakhm ast                  

توضيحات :
شمايل ( زيبا روي جمع شميله خوي و خلق ) معني بيت 1( هر مساله دقيقي که در وصف اخلاق آن جانان گفتم هر کس شنيد گفت گوينده را خداوند خير بسيار دهد ) مفهوم بيت 3( حافظ از قول منصور حلاج مي گويد که معني عشق ار از عاشق بپرسيد نه زاهدي چون جناب محمد بن ادريس و پيواي بزرگ مذهب شافعي است که از زاهدان بزرگ است زيرا وي از عشق جانسوز خبرندراد ) معني بيت 5( دل بره دلبري گستاخ و شيرين و زيبا حرکات داده ام که داراي منش نيکو و اخلاق ستود هاست ) معني بيت 8( اي دوست دست حافظ دعاي چشم زخم مي باشد خداکند که دستم مانند دعاي چشم زخم برگردن تو بيفتد )


لطفا برای مشاهده نتیجه تفال اینجا کلیک کنید
Lotafan baraye moshahede natije tafaol inja click konid
Please click Here to View Results Hafez horoscope

مطالب مرتبط :
خفته بر سنجاب - گفتم ای سلطان خوبان رحم کن بر این غریب - غزل 14
غزل ماه من - گفتم غم تو دارم گفتا غمت سر آید
بخت پريشان - Bakhte Parishan - خیال روی تو در هر طریق همره ماست - khiyale roye to dar har tarigh hamrah mast - غزل 23
راز درون - صوفی بیا که آینه صافیست جام را - غزل 7
خفته بر سنجاب - گفتم ای سلطان خوبان رحم کن بر این غریب - غزل 14
عظم رميم - تا سر زلف تو در دست نسیم افتادست - غزل 36
به زغم مدعيان - حال دل با تو گفتنم هوس است - غزل 42
بخت پريشان - خیال روی تو در هر طریق همره ماست - غزل 23
مست باده ازل - در این زمانه رفیقی که خالی از خلل است - غزل 45

برچسبها : حلاج - سردار - نکته​ای - گفتم - وصف - شمایل - har - noktee - goftam - dar - vasfe - shamayel - غزل - 307
نوشته شده توسط حافظ شناس در سه شنبه 14 آبان 1387 ساعت 08:14
غزل ماه من - گفتم غم تو دارم گفتا غمت سر آید | د
del.icio.us Digg Twitter Facebook Google MySpace Linkedin
گفتم غم تو دارم گفتا غمت سر آیدگفتم ز مهرورزان رسم وفا بیاموزگفتم که بر خیالت راه نظر ببندمگفتم که بوی زلفت گمراه عالمم کردگفتم خوشا هوایی کز باد صبح خیزدگفتم که نوش لعلت ما را به آرزو کشتگفتم دل رحیمت کی عزم صلح داردگفتم زمان عشرت دیدی که چون سر آمد گفتم که ماه من شو گفتا اگر برآیدگفتا ز خوبرویان این کار کمتر آیدگفتا که شب رو است او از راه دیگر آیدگفتا اگر بدانی هم اوت رهبر آیدگفتا خنک نسیمی کز کوی دلبر آیدگفتا تو بندگی کن کو بنده پرور آیدگفتا مگوی با کس تا وقت آن درآیدگفتا خموش حافظ کاین غصه هم سر آید

توضيحات :
غم تو دارم ( به زنج جدايي تو گرفتارم اين غزل آرايه سوال و جواب است ) سرايد ( تمام مي شود ) ماه ( طلو ع کن ) برآيد ( طالع تو خوب باشد ) مه رورزان ( عاشقان )اين کار کمتر آيد ( اين کار ابداً ساخته نمي باشد ) نظر ببندم ( به فکر نخواهم آورد ) شبرو ( عيار و شبگرد پرمکرو چالاک ) بوي زلف ( عطر گيسوي يار ) اوت ( آن براي تو = بوي زلف ) رهبر ( راهنما) نوش لعل ( استعاره از لب شيرين يار ) رحيم ( مهربان ) درآيد ( فرا رسد) کي ( چه موقع) عزم ( اراده ) عشرت ( وصال جانان ) خوشا ( اسم صوت چه خوش است ) خنک نسيم ( باد مبارک ) معني بيت 1( به جانان گفتم که ماه درخشان شب تاريک من باش جواب داد اگر طالعت مساعدباشد و به وريت پرتو مي افکنم اگر سدت دهد و ممکن شود ايهام ) معني بيت 3( به محبوب گفتم که صورت خيالي تورا در عرصه فکرم راه نمي دهم جواب دادکه خيال من شبگرد چالاک و پر حيله اي است که ازطريق ديگر در دل تو راه پيدا مي کند )


لطفا برای مشاهده نتیجه تفال اینجا کلیک کنید
Lotafan baraye moshahede natije tafaol inja click konid
Please click Here to View Results Hafez horoscope

برچسبها : ماه - غزل - گفتم - دارم - گفتا - غمت - آید - من - غم
نوشته شده توسط حافظ شناس در شنبه 04 آبان 1387 ساعت 21:52
جانانه کيست ؟ - یا رب این شمع دل افروز ز کاشانه کیست - غزل 67 | ت
del.icio.us Digg Twitter Facebook Google MySpace Linkedin
یا رب این شمع دل افروز ز کاشانه کیست حالیا خانه برانداز دل و دین من است باده لعل لبش کز لب من دور مباد دولت صحبت آن شمع سعادت پرتو می​دهد هر کسش افسونی و معلوم نشد یا رب آن شاهوش ماه رخ زهره جبین گفتم آه از دل دیوانه حافظ بی تو                     جان ما سوخت بپرسید که جانانه کیست تا در آغوش که می​خسبد و همخانه کیست راح روح که و پیمان ده پیمانه کیست بازپرسید خدا را که به پروانه کیست که دل نازک او مایل افسانه کیست در یکتای که و گوهر یک دانه کیست زیر لب خنده زنان گفت که دیوانه کیست                  

توضيحات :
شمع دلفروز ( استعره از محبوب ) جانانه ( معشوق و مطلوب ) حاليا ( اکنون ) راح روح ( راحتي بخش روح ) دولت صحبت ( سعادت مصاحبت ) افسون ( فريب ) شاه و ش ( شاه مانند ) زهره جبين(پيشاني پرفروغ ) معني بيت 4(به خاطر خدا سوال کنيد که سعادت هم صحبتي آن شمع مجلس که فروغ نيکبختي از آن مي تابد به اجازه چه کسي مي باشد ؟) معني بيت 5( اين شمع دلفروز که به هر کسي افسوني ياد م يدهد و با مکر و حيله سعي مي کند که تمايل او را به خود جلب کند ،معلوم نيست به چه کسي مايل شد ؟) معني بيت 7( به يار گفتم : برآشفتگي دل حافظ ازدوري تو است که دريغ مي خورد با خنده پنهاني زير لب گفت : دل او ديوانه عشق چه کسي است .)


لطفا برای مشاهده نتیجه تفال اینجا کلیک کنید
Lotafan baraye moshahede natije tafaol inja click konid
Please click Here to View Results Hafez horoscope

مطالب مرتبط :
مست باده ازل - در این زمانه رفیقی که خالی از خلل است - غزل 45
گوهر منظوم - صوفی از پرتو می راز نهانی دانست - غزل 48
پيک مشتاقان - مرحبا ای پیک مشتاقان بده پیغام دوست - غزل 62
شمع آفتاب - صلاح کار کجا و من خراب کجا - غزل 2
خانه عقل - سینه از آتش دل در غم جانانه بسوخت - غزل 17
پرده دار حريم - دل سراپرده محبت اوست - غزل 56
خفته بر سنجاب - گفتم ای سلطان خوبان رحم کن بر این غریب - غزل 14
سينه نالان - ساقیا برخیز و درده جام را - غزل 8
ياران طريقت - دوش از مسجد سوی میخانه آمد پیر ما - غزل 10
عيش کوش و مستي - دل می‌رود ز دستم صاحب دلان خدا را - غزل 5
مه نو پيدا - در دیر مغان آمد یارم قدحی در دست - غزل 27
بخت پريشان - خیال روی تو در هر طریق همره ماست - غزل 23
خلوتيان ملکوت - دل و دینم شد و دلبر به ملامت برخاست - غزل 21

برچسبها : جانانه - کیست - کیست - این - شمع - افروز - کاشانه - غزل - shme - del - afrooz - kashaneh - kist
نوشته شده توسط حافظ شناس در یکشنبه 21 مهر 1387 ساعت 23:21
تبلیغات - Tablighat - Advertise
نوشته هاي پيشين
:: توجه :: براي مشاهده هر پوشه يا مطلب کافيست بروي عنوان آن کليک نمائيد تا باز يا بسته شود
صفحات: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15]  [16]  [17]  [18]  
صفحه بعدي - صفحه شانسي - صفحه قبلي