با عضویت در کانال یوتیوب حافظ دیوان از ما حمایت فرمایید :: اینستاگرام :: کانال یوتیوب حافظ دیوان ::
غزلیات حافظ به ترتیب رَوی ( آخرین حرف اصلی قافیه یا ردیف ) :
  الف  |  ب  |  ت  |  ث  |  ج  |  ح  |  خ  |  د  |  ر  |  ز  |  س  |  ش  |  ع  |  غ  |  ف  |  ق  |  ک  |  ل  |  م  |  ن  |  و  |  ه  |  ی | برچسب ها

۱۳۹۳ شهریور ۳, دوشنبه

کار عاشقان - غمش تا در دلم ماوا گرفته است - غزل

90- کار عاشقان
عمش تا در دلم ماوا گرفته است     سرم چون زلف او سوداگرفته است
لب چون آتشش آب حیات است       زآبش آتشی درما گرفته است
همای هفتم عمریس کز جان   هوای آن قد و بالا گرفته اسنت
شدم عاشق بدان قد بلندش         ه کار عاشقان بالا گرفته است
چو ما درسایه الطاف اوییم       چرا او سایه از ما و اگرفته است
نسیم صبح عنبر بوست امروز       مگر یارم ره صحرا گرفته است
زدریای دو چشمم گوهر اشک       جهان در لولو لالا گرفته است
حدیث حافظ ای سرو صنوبر   چو وصف قد تو بالاگرفته است

توضیحات :
عمش ( عم عشق او ) ماوا گرفته (مکانیافته )سو دا گرفته ( عاشق شده ) و اگر فته ( دریغکرده ) عنبر بو (عطر آگین ) ره صحرا گرفته ( به صحرا رفته است ) لولو لالا( اسک )معنی بیت 1( از وقتی ه غم عشق جانان در دلم جا رده و عاشق او شدم سرم یودازده و سربه هواشده است ) معنی بیت 2( لب چون آتش آن محبوب درحقیقت آب حیات میباشد که هرکه برآن بوسه زند حیات جاودان پیدا میکند ) معنی بیت 6( نسیم صبح امروز بوی مشک و عنبر می دهد مانند اینکه محبوبم راه صحرا و بیابان را پیش گرفته که نسیم هم ازملاقات او معطر و عنبر بوی شده است )

نتیجه تفال :
1-   او را بسیار دوست داری دل کندن از او را رنج و عذاب می دانی و درهمه حال درفکر و اندیشه او هستی و سخت به این نیت دل بسته ای باید بدانی که دراین راه رنج فراوان وجود دارد باید تلاش و فعالیت زیادی بخر ج دهی تا به مقصود برسی
2-   خواجه دربیت هفتم می فرماید: (گوهر اشک من از دریای دو چشمم جهان را پرگوهر و جواهر کرد ) یعنی جهان را آن  چنان پر از جواهر کرد که از شدت درخشندگی جهان دیده نشد پس شما می توانید در راه اجرای این نیت این گونه تلاش و کوشش بکنی پس این گوی و این میدان بدون تردید مصمم و فعال گام بردار و گرنه فوری از این نیت صرف نظر کن
3-   در سایه لطف خداوندی قرار بگیر و بر اعصاب خود مسلط بشو و همین هفته به یکی مشاهد متربکه برو نذری کن که اسباب و علل این نیت فراهم گردد و سوره مبارکه العنکبوت از آیه 45 تا آخر را با حضور قلب و معنی بخوان که گشایش حاصل شود و به سخنان این و آن ابداً توجهی مکن و راز دلت را نگهدار
4-   با یکی از خردمندان فامیل یا آشنایان حتماً مشورت کن و راهنمایی های آنان را مد نظر داشته باش
5-   درامور تجارت یا امور علمی می توانی به راحتی موفق شوی اگر ذوق هنری داری آینده ای درخشان درانتظار شماست از این استعداد بهره کافی ببر که دیگران چشم به راه اقدامات شما هستند
6-   خودخواهی طنازی عشق مهرورزی بی توجهی مهربانی ولخرجی از خصایص اصلی شماست و با زبان سرد خود موجب ناراحتی خانواده می شوی درحالی که درخارج از خانه زبانی دیگر داری مسافرت عالی است و خرید و فروش سودمند سفر کرده می آید مسافری  در راه دارید فرزندانی شایسته خواهی داشت که یکی از آنها موجب آزار می شود مقام و ثروتی درانتظار شما خواهد بود از آن به موقع استفاده کنید
7-   حافظ دربیت های 3-4-5- به ترتیب شما را راهنمایی کرده است ( خیلی وقت است که شاهین همتم از صمیم قلب آرزومند قدو بالای آن محبوب شده است ) ( من عاشق قد آن جانان شده ام زیرا عشاق با اوج شرف همراه است ) ( چون ما در سایه الطاف آن جانان هستیم از آن جهت است که او وصال خود را از ما دریغ می دارد ) مفهوم بیت اینکه چون ما منسوب به جانانیم وبه الطاف او اعتراف داریم پس سزاوار است وصال و محبتش را از ما دریغ نکند .


کمی بیشتر در خصوص غزل بدانید :

شرح غزل :

#####

غزل به قلم علامه قزوینی :

#####

غزل به قلم شاملو : 

#####

غزل به قلم الهی قمشه ای :

#####

غزل به قلم عطاری کرمانی :

غمش تا در دلم ماوا گرفته است     سرم چون زلف او سوداگرفته است
لب چون آتشش آب حیات است        زآبش آتشی درما گرفته است
همای هفتم عمریس کز جان     هوای آن قد و بالا گرفته اسنت
شدم عاشق بدان قد بلندش         ه کار عاشقان بالا گرفته است
چو ما درسایه الطاف اوییم       چرا او سایه از ما و اگرفته است
نسیم صبح عنبر بوست امروز       مگر یارم ره صحرا گرفته است
زدریای دو چشمم گوهر اشک        جهان در لولو لالا گرفته است
حدیث حافظ ای سرو صنوبر    چو وصف قد تو بالاگرفته است

غزل را بشنوید :

#####


کلیپ های مرتبت با غزل :

#####

#####

#####

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر