با عضویت در کانال یوتیوب حافظ دیوان از ما حمایت فرمایید :: اینستاگرام :: کانال یوتیوب حافظ دیوان ::
غزلیات حافظ به ترتیب رَوی ( آخرین حرف اصلی قافیه یا ردیف ) :
  الف  |  ب  |  ت  |  ث  |  ج  |  ح  |  خ  |  د  |  ر  |  ز  |  س  |  ش  |  ع  |  غ  |  ف  |  ق  |  ک  |  ل  |  م  |  ن  |  و  |  ه  |  ی | برچسب ها

۱۳۹۳ شهریور ۳۰, یکشنبه

طعن حسود - کی شعر خوشا نگیزد خاطره حزین باشد - غزل 161 - 235

235- طعن حسود
کی شعر خوشا نگیزد خاطره حزین باشد   یک نکته ازیندفترگفتیم و همین باشد
از لعل تو گر یابم انگشتری زنهار   صردملک سلیمانم در زی رنگین باشد
غمناک نباید بود از طعن حسود ای دل       شاید که چو وابینی خیر تودرین باشد
هرکو نکند فهمی زین کلک خیال انگیز       نقشش به حرام ار خود صورتگر چین باشد
حام می و خون دل هریک به کسی دادند       در دایره قسمت اوضاع چنین باشد
 پد رکار گلاب و گل حکم ازلی این بود   کاین شاهدبازاری وان پرده نشین باشد
آن نیست ه حافظ را رندی بشد از خاطر     کان سابقه پیشین تاروز پسین باشد


توضیحات :
 تر (تازه لطیف ) خزین ( بروزن فعیل غمگین اندوهبار ) همین باشد ( مطلب همین است ) نکته ( سخن دقیق ) لعل ( استعاره از لب یار )انگشتری زنهار ( در قدیم وقتی حاکمی اسیر یا گناهکاری را امان می دادبرای انکه کسی راو را اذیت کندتیری یا انگشتری بریا تصدیق به وی می داد = انگشتر = خام و زنهار یعنی امان ) نگین (حکمفرما یی ) طعن ( سرزنش) وابینی ( نیکبنگری = خوب نگاه کنی ) کلک( قلم ) صورتگر چین ( نقاش چین ) معنی بیت 4( هرکسی به لطف هنر و به قلم خیال پرواز من آگاهی پیدا نکند تصور شاعرانه بودن برای او حرام باد اگر چه نفاش چین باشد ) معنی بت 6( حکم ازلی و آغاز خلقت درباره گلاب این بوده که محبوب زیبایی در بازار میان مردم آشکارباشد و گل در پرده غنچه پنهان و پرده نشین باشد )

نتیجه تفال :
1- فرزندم چرا به نصايح و اندرزهاي خردمندانه اي كه به جنابعلي داده مي شود كمتر توجه داريد در حالي كه هيچ انساني از پند و اندرز بي نياز نمي باشد. اگر شما به نصايح پدر و مادر توجه مي كرديد اينك در شرايط عالي تري بوديد. بهرحال هيچ وقت بر گذشته افسوس مخوريد بلكه از گذشته پند بگيريد و حال را در يابيد آگاهانه و با ارده اي قوي علاقه سرعت عمل زندگي خود را بسازيد حتماً موفق و پيروز مي شويد. برخداوند توكل داشته باشيد.
2- اين نيت داراي مقدماتي مي باشد كه هنوز اجراي آن فراهم نشده است اطرافيان توجه خاص به شما دارند ولي جنابعالي ارزش اين كار را نمي دانيد. راز دل خويش را با هر كسي در ميان مگذاريد. در حاليكه بايد خوددار باشيد.
3- خواجه در بيتهاي 1-2 فرمايد ( پارسايي و زهد از ما ميخواهيد در حالكيه ميگساران را به باده نوشي خوانديم با ديدن چشم مست تو با عافيت بدرود گفتيم و از سلامت و ايمني چشم پوشيديم ) ( در ميكده رندان پاكباز را به روي من باز كن كه از خانقاه صوفي و دان تصوف چيزي به دست نمي آيد و مشكلي حل نمي شود چه باور كني و چه منكر شوي مطلب همين است كه گفتم ) خود تفسير كنيد.
4- بايد بگويم كه حواس پنجگانه حواس مادي انسان است اما حس معني مومنان دريايي بيكرانه اي است. كه تفسير عشق مي باشد. نگران بيمار خود نباشيد. خريد و فروش را توصيه ميكنم. ولي تغيير شغل فعلاً صلاح نمي باشد. چون تغييرات اساسي در بين است.
5- از طريق امواج و اينترنت تبادل افكار و عقيده وجود دارد. ولي مراقب نقش زير بنايي كار باشيد كه با اينترنت مي توان پول بدست آورد ولي كمتر مي توان عشق را كسب كرد.
لطفا شرح تفال را در ویدیو زیر تماشا کنید ...
با آموزش جذاب اوریگامی به کودک خود خلاقیت را در آنها شکوفا کنید و غزیزانتان را به ساخت کاردستیهای محبوب تشویق کنید ...
با آموزش جذاب اوریگامی دستمال سفره به کودک خود خلاقیت را در آنها شکوفا کنید وغزیزانتان را به ساخت کاردستیهای محبوب تشویق کنید و همزمان سفرهای مهمانی خود را زیباتر کنید ...
کمی بیشتر در خصوص غزل بدانید :

شرح غزل :

#####

غزل به قلم علامه قزوینی :

#####

غزل به قلم شاملو : 

#####

غزل به قلم الهی قمشه ای :

#####

غزل به قلم عطاری کرمانی :

کی شعر خوشا نگیزد خاطره حزین باشد   یک نکته ازیندفترگفتیم و همین باشد
از لعل تو گر یابم انگشتری زنهار   صردملک سلیمانم در زی رنگین باشد
غمناک نباید بود از طعن حسود ای دل       شاید که چو وابینی خیر تودرین باشد
هرکو نکند فهمی زین کلک خیال انگیز       نقشش به حرام ار خود صورتگر چین باشد
حام می و خون دل هریک به کسی دادند       در دایره قسمت اوضاع چنین باشد
 پد رکار گلاب و گل حکم ازلی این بود   کاین شاهدبازاری وان پرده نشین باشد
آن نیست ه حافظ را رندی بشد از خاطر     کان سابقه پیشین تاروز پسین باشد


غزل را بشنوید :

#####


کلیپ های مرتبت با غزل :

#####

#####

#####

۱ نظر: