با عضویت در اینستاگرام و کانال یوتیوب حافظ دیوان از ما حمایت فرمایید :: اینستاگرام حافظ دیوان :: کانال یوتیوب حافظ دیوان ::
غزلیات حافظ به ترتیب رَوی ( آخرین حرف اصلی قافیه یا ردیف ) :
  الف  |  ب  |  ت  |  ث  |  ج  |  ح  |  خ  |  د  |  ر  |  ز  |  س  |  ش  |  ع  |  غ  |  ف  |  ق  |  ک  |  ل  |  م  |  ن  |  و  |  ه  |  ی | برچسب ها

به فر دولت - به فر دولت گیتی فروز شاه شجاع - غزل -- 340

340- به فر دولت
به فر دولت گیتی فروز شاه شجاع     که با کسم نبود بهر مال و جاه نزاع
بیار می که چه خورشید مشغل افروزد رسید به کلبه درویش نیز فیض شعاع
صراحتی و حریفی خوشم زدنیا بس       که غیر ازاین همه اسباب تفرقست و صداع
بو ادیب به جامی بدل کن این شفقت   که من غلام مطیعم نه پادشاه مطاع
زمسجدم به خرابات می فرستد عشق حریف باده رسید ای رفیق توبه وداع
هنر نم یخرد ایام غیر از اینم نیست       کجا روم به تجارت بدین کساد متاع
ززهد حافظ و طامات ا وملول شدم     بساز رود و غزل خوان که می روم به سماع

توضیحات :
فر ( شکوه جلال رونق ) نزاع ( جنگ و دعوا ) فیض ( بهره ) شعاع ( نور ) صراحتی ( ی = وحدت = کوزه شراب ) حریف ( همدم مونس ) صداع ( دردسر ) ادیب ( ادب کنند ه و ادب آموخته) شفقت ( مهربانی ) مطیع ( پیرو تابع ) مطاع ( فرمان دهنده امیر ) متاع ( کالا ) طامات ( کنایه از اوضاع حافظ در این بیت است ) معنی بیت 3( یک کوزه شراب و یک همدم خوب د ردنیا بای من کافی است بقیه تماماً سبب پریشانی خاطر و درد سر می باشد ) معنی بیت 4( برو ای ادب کننده این مهربانی ار به جامی از شراب مبدل کن زیرا من غلام فرمانبردارم نه پادشاه و فرمانده ) معنی بیت 5( عشق مرا از مسجد به میخانه می فرستد ای رفیق توبه زمان وداع رسید مرا تو دیع کن یعنی عشق تو به قبول نمی کند پس توبه باید با ما خداحافظی کند چون عشق آمد ) معنی بیت 7( از زهد و این اوضاع زمانه حافظ خسته و کل شده ام پس ای مطرب رود بنواز وغزلی را بخوان تا با نغمه و ساز و ذوق و شوق صوفیانه بروم )

نتیجه تفال :
1-   همه می دانند که برای مال و جاه نزاع ندارید پس خداوند که شمس حقیقت است وتمام عالم را به نور عفو و غفرانش پر کرده لابد به کلبه وخانه در ویش نیز تاییده است و محبت جانان نصیب شما نیز خواهد شد
2-   برای شما یک زندگی نسبتا‌ً مرفه با همسری مهربان فراهم می شود چرا زیاده طلب هستی دنیا شایسته این همه اندوه و غم نمی باشد پس برو خوش باش و غم را از دل خارج کن زیرا عشق انسان را ازمسجد به میخانه می فرستد ایام خریدار هنر نمی باشد غصه نخور
3-   عده ای بر شما حسادت می ورزند و از وضع حال شما خو ششان نمی اید پس تو بزن و بخوان که زندگی به کام شما خواهد بود
4-   مهر و محبت شما زیاد است اما خودخواهی وغرور جلوی این موهبت بزرگ را می گیرد و با زخم زبان دیگران را آزار می دهید سعی کنید پدر و مادر از شما راضی باشند خواهرتان نیاز فوری به شما دارد چون گرفتار مساله ای شده که از عهده شما ب می آید از مساعدت به او دریغ مکن
5-   در مورد شما سخنان زیادی گفته اند گوش ندهید چون حسادت موجب کاهش روح می گردد سفر را توصیه م یکنم وخرید و فروش اشکالی ندارد نذر خود را ادا کن مسافر مژده ای می آورد
6-   اگر می خواهید او وفای به عهد داشته باش و پشیمان نشود در 7 شب متوالی از سوره مبارکهالرعد از آیه 10تا 6 آیه بعد از آن را با حضور قلب و معنی بخوانید
7-   رنگ سفید یا زرد کمرنگ را بریتان پیشنهاد م یکنم که موجب بروز احساسات وعواطف زیبا می شود و از وسواس و دلهره می کاهد و برازنده قدو قامت جنابعالی می باشد و در درون از احساس لطیف و اعتماد به نفس خوبی برخوردار می شوید
8-   از طریق اینترنت مطالب جالبی و ملاقات امواجی حاصل می شود
9-   وقت خود را زیاد صرف رایانه نکنید چون زمان را دست می دهید به نغذیه خود توجه داشته باشید  


کمی بیشتر در خصوص غزل بدانید :

شرح غزل :

#####

غزل به قلم شاملو : 

#####

غزل به قلم الهی قمشه ای :

#####

غزل به قلم عطاری کرمانی :

#####

غزل را بشنوید :

#####


کلیپ های مرتبت با غزل :

#####

#####

#####

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر