با عضویت در اینستاگرام و کانال یوتیوب حافظ دیوان از ما حمایت فرمایید :: اینستاگرام حافظ دیوان :: کانال یوتیوب حافظ دیوان ::
غزلیات حافظ به ترتیب رَوی ( آخرین حرف اصلی قافیه یا ردیف ) :
  الف  |  ب  |  ت  |  ث  |  ج  |  ح  |  خ  |  د  |  ر  |  ز  |  س  |  ش  |  ع  |  غ  |  ف  |  ق  |  ک  |  ل  |  م  |  ن  |  و  |  ه  |  ی | برچسب ها

مبتلای فراق - کسی مباد چو من خسته مبتلای فراق - غزل -- 346

346- مبتلای فراق
کسی مباد چو من خسته مبتلای فراق     که عمر من همه بگذشت د ربلای فراق
غریب و عاشق و بیدل فقیر و سرگردان       کشیده محنت ایام و داعهای فراق
اگر بدست من افتد فراق را بکشم     به آب دیده دهم باز خون بهای فاق
کجا روم چه کنم حال دل که را گویم   که داد من بستاند دهد سزای فاق
فراق را به فراق تو مبتلا سازم       چنانکه خون بچکانم زدیده های فراق
من از کجا و فراق ا زکجا و غم رکجا       مگر بزاد مرا مادر ا زبرای فراق
بداغ عشق چو حافظ ا زاین جهت شب و روز   به بلبلان سحر می زنم نوای فراق

توضیحات:
خسته ( بیمار مجروح ) مبتلا( گرفتار ) بیدل ( کسی که دل ندارد = عاشق ) سرگردان ( حیران ) محنت ( رنج ) داغ ( سوز آتش ) فراق ( جدایی هجران دوری ) آب دیده ( اشک ) خون بها ( تاوان ) که (چه کسی ) داد ( عدل ) سزا ( پاداش ) معنی بیت 6( من کجا و هجران و غم کجا مگر اینکه مادرم مرا برای هجران کشیدن زاییده باشد ) معنی بیت 7( از آنجا ک مرا ماد برا ی کشیدن رنج فراق زاده بهمین جهت است که شب و روز مانند حافظ ار داغ عشق تو با بلبلان سحر نغمه هجران سر می دهیم

نتیجه تفال :
1-   مانند کسی شده ای که بیما راست ولی گرفتار فراق شده باشد و عاشقی غریب و بیدل و فقیر و سرگردان که محنت ایام کشیده وداغ فراوان دیده است که بر اثر هجران اشک دیده جاری ردیده است فک رمی کنی کجا روی و چه کنی و حال دل را به چه کسی بگویی که به فریادت برسد و اجر هجرانت را بدهد به شما می گویم که همین پنجشنبه به کی از مشاهد متبرکه برو و  زیارت یکن و سوره مبارکه الکهف را از آیه 1 تا 4 با حضور قلب و معنی بخوان که گشایش حاصل می شود
2-   تو کجا و فراق کجا و غم کجا زیرا مناسبتی با شما ندارد چون خیلی خود را گرفتار ساخته ای سعی کن از این ورطه خویش را با سیاست و کیاست رهایی دهی زیرا عاقبت درد و رنجآن ممکن است نتیجه اش عالی باشد اما مشا تحمل این همه درد را ندارید
3-   مژده ای می رسد و شما خوشحال می شوید اما قبلاز آن به سفری می روید و با یکی از هروان حق آشنا می شوید که او موجب راهنمایی شما در راه ×واهدشد پس از هم اکنون با ایمانی قوی و سرشار از تصمیم واراده گام بردارید که آینده در دستان توانا و مصمم شما جای دارد بطوریکه دیگران بر شما حسادت می ورزند
4-   انجام این نیت کمی با تاخیر صورت می گیرد سعی کنید صب رو حوصله داشته باشید خرید و فروش اشکال ندارد و سفر زیارتی بسیار عالی است به شرط آنکه همراه با خانواده باشد
5-   خواجه در بیت های 1-2-3-4- به ترتیب فرماید ( اهی کسی مانند من بیما رو گرفتار فراق نگردد زیرا عمرم سراسر در بلای فراق سپری شد )( عاشقی هستم غریب و فقیر و سرگردان که رنج ایام کشیده و داغ هجران دیده ام )( اگر هجران به دستم بیفتد آنرا از بین می برم و اشک چشم را خون بهای آن میدهم ) ( کجا روم چه کنم و حال دل را به چه کسی بگویم که به فریاد من برسد و اجر هجرانی که کشیده ام به من بدهد ) خود تفسیر کنید
6-   رایانه و اینتر نت می تواند سرگرمی خوبی باشد اما مشاور خوبی نیست از طریق امواج خبری دریافت می گنید


کمی بیشتر در خصوص غزل بدانید :

شرح غزل :

#####

غزل به قلم علامه قزوینی :

#####

غزل به قلم شاملو : 

#####

غزل به قلم الهی قمشه ای :

#####

غزل به قلم عطاری کرمانی :

کسی مباد چو من خسته مبتلای فراق     که عمر من همه بگذشت د ربلای فراق
غریب و عاشق و بیدل فقیر و سرگردان       کشیده محنت ایام و داعهای فراق
اگر بدست من افتد فراق را بکشم     به آب دیده دهم باز خون بهای فاق
کجا روم چه کنم حال دل که را گویم   که داد من بستاند دهد سزای فاق
فراق را به فراق تو مبتلا سازم       چنانکه خون بچکانم زدیده های فراق
من از کجا و فراق ا زکجا و غم رکجا       مگر بزاد مرا مادر ا زبرای فراق
بداغ عشق چو حافظ ا زاین جهت شب و روز   به بلبلان سحر می زنم نوای فراق


غزل را بشنوید :

#####


کلیپ های مرتبت با غزل :

#####

#####

#####

۱ نظر: