با عضویت در اینستاگرام و کانال یوتیوب حافظ دیوان از ما حمایت فرمایید :: اینستاگرام حافظ دیوان :: کانال یوتیوب حافظ دیوان ::
غزلیات حافظ به ترتیب رَوی ( آخرین حرف اصلی قافیه یا ردیف ) :
  الف  |  ب  |  ت  |  ث  |  ج  |  ح  |  خ  |  د  |  ر  |  ز  |  س  |  ش  |  ع  |  غ  |  ف  |  ق  |  ک  |  ل  |  م  |  ن  |  و  |  ه  |  ی | برچسب ها

جهاني به بتو مايل - اي برده دلم را تو بدين شكل و شمايل - غزل -- 352

352 - جهاني به بتو مايل 
اي برده دلم را تو بدين شكل و شمايل     پرواي كست نيست جهاني به تو مايل
گه آه كشم از دل و گه تير تو اي جان     پيش تو چه گويم ه چها مي كشم از دل
وصف لب لعل تو چه گويم به رقيبان   نيكو نبود معني رنگين بر جاهل
هر روز چو حسنت زدگر روز فزونست     مه را نتوان كرد به روي تو مقابل
دل بردي و جان مي دهمت غم چه فرستي       چون نيك غمينيم چه حاجت به محصل
حافظ چو تو پا در حرم عشق نهادي     در دامن او دست زن و از همه بگسل

توضيحات :
ي ( حرف ندا و منادا محذوف است = معشوق ) شماي ل( جمع شمال وشميله = اخلاق ) شكل ( صورت ) پروا ( ترس اعتنا ) مايل ( علاقه مند) تير تو ( تيري كهاز عشق به قلبم فرو زدي ) چهار مي كشم از دل ( 1- از ناحيه دلم چه رنجها مي كشم 2- از ته دل از غشق و زخم تو چه ها مي كشم ) مه ( مخفف ماه ) حسن ( زيبايي خوبي ) مقابل ( بابر ) محصل ( مجاز از غم محصل اسم فاعل ا زباب تفعيل = كسي كه چيزي را كسب ميكند) معني بيت 1(اي محبوب كه اين صورت و اخلاق دلم را ربوده اي تو از كسي ترس و پروايي نداري واعتنايي نم يكني در حاليكهتمام جهان به تو علاقه مند هستند ) معني بيت 3( وصف بب قرمز تو ر براي رقيبان چگونه بيان كنم كه جايز نيست زيرا نزد جاهل و ناردان معني و مفهوم زيبا و بجا گفتن درست نيست ) معني بيت 6( اي حافظ چمن تو پا در حريم عشق نهاده اي پس حالا دست به دامان جانان شو و غيز اهمه دل بكن و رها شو )

نتيجه تفال :
1-   حال كه به او دلسته اي ظواهر وعوامل ديگر را دها كن چون او لياقت هرگونه عشق و محبت را دارد
2-   پ درجاده اي گذاشته اي كه اگر چه مخاطرات فراوان دارد اما پاياني زيبا و دلچسب دراد اين لذت به رنج و درد آن مي ارزد به همين جهت عده اي بر ار شما خرده مي گيرند وحسد مي ور زند به سخنان آنا توجه مكن بلكه با اراده قوي و تلاش و تاپو توام با تووكل برخدا گام بردار
3-   دوستدار زياد داري اما آگاه باش كه مگسانند گر د شيريني تنها همسر و پدر و مارد دلشان برايت بي ريا مي تپد و به توعق دارند بنا براين بابجبازي و عصبانيت زندگي را سخت مگير
4-   با افراد نادان افيوني و سيگاري نشست و برخاست مكن كهاز نزلت و مقام شما كسته مي شود زيرا انسانها را از دوستانشان مي شناسند
5-   براي گشايش اين نيت همين پنجشنبه به يكي زا مشاهد متبركه برو و نذر خود را ادا كن
6-   برادر سخت به شما نيازمند و خوارتان دچار گرفتاري شده كه به كمك شما نيازمند اتس
7-   هر چه مي توانيبخر ولي از فروش دست بردار مژده اي دريافت مي كني و مسافرتي سودمند در پيش دراي مسافر خواهد آمد
8-   اگر مي خواهيد بين دو دشمن آشتي و صلح بوجود آيد در 6 شب متوالي با حضور قلب  معني از سوره مباركه انفال آيه 63 تا 7 آيه بعد از آ» را بخوانيد
9-   خواجه در بيتهاي 2-4-5- به ترتيب فرمايد ( اي جان گاه از دلم آه بيرون ميآيد و گاه تير به قلبم مي خورد پي تو چه بگوم كه چه مي كشم )( چون زيبايي تو روز به روز زيادتر مي شود پس نمي شود ماه را با صورت زيباي تو مقابله كرد ) ( دلم را بردي با اين حال جان نثار تو مي كنم پس بر من جزا ستم روا مي داري زيرا ما از عشق تو اندوهگين هستيم ) تفسير كنيد


کمی بیشتر در خصوص غزل بدانید :

شرح غزل :

#####

غزل به قلم علامه قزوینی :

#####

غزل به قلم شاملو : 

#####

غزل به قلم الهی قمشه ای :

#####

غزل به قلم عطاری کرمانی :

اي برده دلم را تو بدين شكل و شمايل     پرواي كست نيست جهاني به تو مايل
گه آه كشم از دل و گه تير تو اي جان     پيش تو چه گويم ه چها مي كشم از دل
وصف لب لعل تو چه گويم به رقيبان   نيكو نبود معني رنگين بر جاهل
هر روز چو حسنت زدگر روز فزونست     مه را نتوان كرد به روي تو مقابل
دل بردي و جان مي دهمت غم چه فرستي       چون نيك غمينيم چه حاجت به محصل
حافظ چو تو پا در حرم عشق نهادي     در دامن او دست زن و از همه بگسلغزل را بشنوید :

#####


کلیپ های مرتبت با غزل :

#####

#####

#####

۱ نظر:

  1. عالییه ولی کاش اون بیتهایی که معنی نشده اونا هم معنی میشدن بهتر تر میشد

    پاسخحذف