با عضویت در کانال یوتیوب حافظ دیوان از ما حمایت فرمایید :: اینستاگرام :: کانال یوتیوب حافظ دیوان ::
غزلیات حافظ به ترتیب رَوی ( آخرین حرف اصلی قافیه یا ردیف ) :
  الف  |  ب  |  ت  |  ث  |  ج  |  ح  |  خ  |  د  |  ر  |  ز  |  س  |  ش  |  ع  |  غ  |  ف  |  ق  |  ک  |  ل  |  م  |  ن  |  و  |  ه  |  ی | برچسب ها

۱۳۹۳ مهر ۲۱, دوشنبه

گذر كن - اي شام زكوي ماگذر كن - غزل -- 439

439- گذر كن
اي شام زكوي ماگذر كن     وي صبح بحال ما نظر كن
از ظلمت شب تنم فرسود     يارب شب ظلمتم سحر كن
اي باد سحر بگي با يار     خورا بر تيغ او سپز كن
گز كشته شوم بداغ هجرت     بركشته خويشتن نظر كن
از زلف كمانكشش بپرهيز     وزناوك غمزه اش حذر كن
چون يار سر وفا ندارد     از دست جفاي او سفركن
اي دل چو نمي رسي به مقصود     دم دركش و قصه مختصر كن
حافظ اگرت هواي وصلست     برخيز هلا و ترك سركن

توضيحات‌:
شام ( شب = ناراحتي ) صبح ( استعاره ا زديدار يار ) نظر ( توجه ) ظلمت ( تاريكي ناراحتي در عشق ) بفرسود ( فرسوده شد ) يارب ( اي خدا ) شب ظلمت ( ناراحتي و رنج عشق ) باد سحر ( باد و نسيم صبحگاهي ) تيغ ( مشير ) داغ هجر ( غم هجران ) زلف كمانكس ( زلفان پيچ در پيچ يار ) ناوك غمز ( تير عشوه و ناز ) حذر ( پرهيز دوري ) جفا ( ستم ) دم دركش ( خاموش شو ) قصه ( داستان عشق ) مختصر كن ( كوناه كن غمت را در درون خود بريز ) هواي وصل ( عشق يار ) هلا ( اسم صوت = هرچه باداباد ) ترك سر ( خود را فداكن )

نتيجه تفال :
1-با توجه به اوضاع و احوال امروز وضعيت شما بسيار مطلوب مي باشد ولي بايد توجه كافي به اطراف و دوستان و خانواده داشته باشي چون اخيراً خيلي به مسايل زندگي بي توجه شده اي كه زيان آور است زيرا هر كاري اندازه اي دارد و آنان نياز به توجه و همكاري شما دراند
2- ردخانه بسيار به شما علاقه من هستند و از ترقي و تعالي شما بسيار خوشحالند اما شما آنقدر غر ق امور هستيد كه توجه شما زا آنان سلب شده و اين موجب پشيماني خواهد شد
3-اين نيت سر دراز دارد و به درد س آن نيم ارزد زيرا حسودان و شدايد و رنجهاي فراواني اعما زمادي و معنوي همراه دارد كه شما قادر به حل و فل آنها نيستيد پس خيلي بجاست صرف نظر نيد چون رسيدن به اين هدف و مقصودخيلي بعيد است
4-مسافرت برا ي شما خيلي عالي است بهتر است براي رهايي از اين موضوع فعلاً چند روزي به مسافرت برويد تا آبها از آسباب بيفتد
5- اگر چه سرمايه اي اندك داري ولي با ارده قوي به مقصود خواهي رسد يماش داراي محاسن زيادي هستيد كه خود نمي دانيد پس ازآنها بهره بگيريد عبارتي بسيار شيرين درام به هر اندازه كه در دل انسان كبر و نخوت وارد شود در عقل او نقصان و كاستي ايجاد خواهد شد
6- با رديگر مي واهمسخن گوته را به يادتان بياورم كه مي گويد ( آنچه را كه مي تواين يا مي انديشي كه مي تواني آغار كن زير در جسارت عمل نبوغ و اقتدار و اعجاز نهفته است )
به زودي خوابي خواهيد ديد كه از جايي فرار مي كنيد تعبيرش اينه پس از كاري سخت موفقيت نصيب شما مي شود و خانواده شما شاد خواهند شد و همه مات و مبهوت مي شوند و دوستان و اقوام منقلب و فريبكار در اين موضوع رسوا مي شوند ولي بايد ازهم اكنون بسيا رمواظب مشكلات باشيد
6-   مسافر حالش خوبست فرزندي خوب متولد مي شود خريد و فروش مناسبت ندارد زنداني آزاد و قرض ادا مي شود


کمی بیشتر در خصوص غزل بدانید :

شرح غزل :

#####

غزل به قلم علامه قزوینی :

#####

غزل به قلم شاملو : 

#####

غزل به قلم الهی قمشه ای :

#####

غزل به قلم عطاری کرمانی :

اي شام زكوي ماگذر كن     وي صبح بحال ما نظر كن
از ظلمت شب تنم فرسود     يارب شب ظلمتم سحر كن
اي باد سحر بگي با يار     خورا بر تيغ او سپز كن
گز كشته شوم بداغ هجرت     بركشته خويشتن نظر كن
از زلف كمانكشش بپرهيز     وزناوك غمزه اش حذر كن
چون يار سر وفا ندارد     از دست جفاي او سفركن
اي دل چو نمي رسي به مقصود     دم دركش و قصه مختصر كن
حافظ اگرت هواي وصلست     برخيز هلا و ترك سركن


غزل را بشنوید :

#####


کلیپ های مرتبت با غزل :

#####

#####

#####

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر