با عضویت در اینستاگرام و کانال یوتیوب حافظ دیوان از ما حمایت فرمایید :: اینستاگرام حافظ دیوان :: کانال یوتیوب حافظ دیوان ::
غزلیات حافظ به ترتیب رَوی ( آخرین حرف اصلی قافیه یا ردیف ) :
  الف  |  ب  |  ت  |  ث  |  ج  |  ح  |  خ  |  د  |  ر  |  ز  |  س  |  ش  |  ع  |  غ  |  ف  |  ق  |  ک  |  ل  |  م  |  ن  |  و  |  ه  |  ی | برچسب ها

غم غريبي و غربت - چرانه در پي عزم ديار خود باشم - غزل -- 376

376 -  غم غريبي و غربت
چرانه در پي عزم ديار خود باشم     چرانه خاك سركوي يار خود باشم
غم غريب يو غربت چو قرتابم     به شهر خود روم و شهريار خود باشم
زمحرمان سراپرده وصال شوم       زبندگان خداوندگار خود باشم
چو كارعمر نه پيداست باري آن اولي   كه روز واقعه پيش نگار خود باشم
زدست بخت گران خواب و كار بي سامان       گرم بود گله اي راز دار خود باشم
هميشهپيشه من  عاشقي ورندي بود     دگر بكوشم و مغول كار خود باشم
بود كه لطف ازل رهنمون شود حافظ     وگرنه تا به ابد شرمسار خود باشم

توضيحات :
پي ( به دنبال ) عزم ديار( قصد رفتن به سرزمين ) برنمي تابم ( نمي دانم تحمل كنم ) خداوندگار ( سرور ) روز واقعه ( روز مرگ ) اولي ( چه بهتر سزاروارتر )‌نگار ( محبوب = يار ) بختگران خواب ( طالع سنگين خواب ) دگر ( ديگر ازاين پس قيد زمان ) لطف ازل ( مهر بي پايان ايزدي ) رهنمون ( دستگير رهبر )معني بيت1( چرا قصد رفتن به ديار خود نداشته باشم و چرا خاك سركوي يار خود نباشم )معني بيت 2( اندوه آوارگي و دور بودناز وطن رانميتوانم تحمل كنم پس به وطن خود باز مي گردم كه صاحب اختيار خود باشم ) معني بيت 4( چون حال و احوال زندگي معلوم نمي باشد شايسته تر آن باشد كه روز مرگ در وطن خود و پيش محبوب جان بدهم ) معني بيت7( ايحافظ مگر اينكه لطف ازلي خداوند رهنماي تو باشدو گرنه تا ابد شرمندهو شرمسار ترك وطن خواهم بود)

نتيجه تفال : 
1-   ترديد و دو دلي را ازدل بيرون كنيد و بدانيد كه اين كار مفيد است اما توجه داشته باشيد كه مقدمات كامل آنرا فراهم كنيد و به اوفرصت انجام لوازم و مقدمات ارهم بدهيد عجله نكنيد كه بحمدالله اونضاع بر وفق مراد شما مي باشد و گرنه راه زندگي را گم مي كنيد و كا راو مشكل مي شود پس صبر و حوصله را توصيه مي كنم
2-   روزگار بسيارپرفريب و پرجاذبه است و انسان براي زيستن خلق شده تا از مواهب زندگي بهرهمند شود ملاحظه فرماييد خواجه در بيتهاي 3-56- به ترتيب فرمايد ( در شهر خود از رازداران حرم وصل يار خواهمشد و بنده اي از بندگان سرور خود خواهم گشت و سر در پيش بيگانه فرود نخواهم آورد )( اگر از ستم طالع خواب آلود و پريشان حال خويش رنجش داشته باشم سر به گريبان خودرو مي برم و راز دل را فاش نمي كنم )( پيشه من هميشه عاشقي و رندي بود پس سعي مي كنم كه باز به كار خود مشغول شوم ) خود تفسيركنيد
3-   يكي از افوام نزديك شما گرفتار مشكلي سخت شده ك هپدر يا همسر شما مي تواند آنرا برطرف سازد پس توصيه كنيد كه انجام دهند
4-   گشمده بهزودي پيدا مي شود و به مسافرتي همراه با موفقيت خواهيد رفت از مسافر خود خبر بگيريد زيار همين هفته موفق مي شود
5-   به يكي از مشاهد متبركه برويد و نذدر خود ارادا كند و هر روز به مقدار كم به بيمار خود مشكو گلاب بدهيد كه شفا دهنده مي باشد از زندگي خوبي برخودراريد آنرا با لجبازي خراب نكنيد
6-   در 10شب آنيده خوابي خواهيد ديد كه در كنار آتش هستيد نشانه آنست كه در زندگي جنابعالي نو قدرت عشق هيجان و حركت خواهد بود و موفق خواهيد شد شخصي بند قد با بيني دراز و موي كوتاه قصد اخلال دارد از او پرهيز كنيد
7-   همسر و فرزندان مهرباني نصيب شما مي شود پس قدر آنها را بدانيد


کمی بیشتر در خصوص غزل بدانید :

شرح غزل :

#####

غزل به قلم علامه قزوینی :

#####

غزل به قلم شاملو : 

#####

غزل به قلم الهی قمشه ای :

#####

غزل به قلم عطاری کرمانی :

چرانه در پي عزم ديار خود باشم     چرانه خاك سركوي يار خود باشم
غم غريب يو غربت چو قرتابم     به شهر خود روم و شهريار خود باشم
زمحرمان سراپرده وصال شوم       زبندگان خداوندگار خود باشم
چو كارعمر نه پيداست باري آن اولي   كه روز واقعه پيش نگار خود باشم
زدست بخت گران خواب و كار بي سامان       گرم بود گله اي راز دار خود باشم
هميشهپيشه من  عاشقي ورندي بود     دگر بكوشم و مغول كار خود باشم
بود كه لطف ازل رهنمون شود حافظ     وگرنه تا به ابد شرمسار خود باشم

غزل را بشنوید :

#####


کلیپ های مرتبت با غزل :

#####

#####

#####

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر