با عضویت در کانال یوتیوب حافظ دیوان از ما حمایت فرمایید :: اینستاگرام :: کانال یوتیوب حافظ دیوان ::
غزلیات حافظ به ترتیب رَوی ( آخرین حرف اصلی قافیه یا ردیف ) :
  الف  |  ب  |  ت  |  ث  |  ج  |  ح  |  خ  |  د  |  ر  |  ز  |  س  |  ش  |  ع  |  غ  |  ف  |  ق  |  ک  |  ل  |  م  |  ن  |  و  |  ه  |  ی | برچسب ها

۱۳۹۳ شهریور ۳۰, یکشنبه

تقدیر - گفتم که خطا کردی و تدبیرنه این بود - غزل -- 241

241- تقدیر
گفتم که خطا کردی و تدبیرنه این بود     گفتا چه توان کرد که تقدیر چنین بود
گفتم که بسی خط خطا بر تو کشیدند   گفتا همه آن بود که بر لوح جبین بود
گفتم که چرامهر تو ای ماهبگردید     گفتا که فلکبا من بدمهر به کین بود
گفتم که قرین بدت افکند بدین حال   گفتا که مرا بخت بد خویش قرین بود
گفتم که بسی جام طرب خوردی ازین پیش     گفتا که شفا د رقدح باز پسین بود
گفتم که نه وقت سفرت بود چنین زود   گفتا که مگر مصلحت وقت ردین بود
کفتم که تو ای عمر چرا زود برفتی   گفتا چه توان کرد مگر عمر همین بود
گفتم که زحافظ به چه حجت شده ای دور     گفتا که همه وقت مرا داعیه این بود

توضیحات :
خطا ( اشتباه ) نه این بود ( این گونه نبود ) تقدیر ( سرنوشت و قضا و قدر الهی ) خط و خطا ( خیلی خطاها برایت اثبات کردند ) لوح جبین ( صفحه پیشانی ) مهر ( محبت ) ماه ( استعاره از محبوب ) قری ( مونس همدم رفیق نامناسب ) جام طرب ( جام باده شادی ) باز پسین ( آخرین ) عمر (جانان محبوب ) عمر دوم ( زندگی ) حجت ( دلیل ) داعیه ( مقصود مقتضا ) معنی بیت 1( گفتم به چه علت ازحافظ دور شده ای گفت در تمام اوقات داعیه ام این بود که از حافظ دور باشم )

نتیجه تفال :
1-   همه می دانند که شما به او گفته ایدکه خیلی خطا کردهای حسودان برایش خط کشیده اند و رفیق ناناسب سیگاری و افیونی او را به این روز کشانده درحالی که شادخوشحال بوده و اینک به این روز افتاده و زندگی را از دست داده حتی وقت سفر نبودکه او سفر کردچونه زودبودولی متاسفانه اوره حرفهای شما گوشنکرد و در پاسخ به شما گفته است تقدیر چنین بوده و نسنجیده این کارهار ا کرده ام و برپیشانی من بدبختی نوشته اند و طالع من بیچارگی است و فلک بیعلاقه و بی مهری کرده و غرور باعث این عوامل شده سرنوشت و عمر من چنین بوده و مصلحت وقت اقتضا می کرده است
2-   انسان باید درانتخاب دوست و همسر نهایت دقت را بعمل آوردو ازدوستان ناباب دوری کند پس جلوی ضرر را از هرکجا بیری منفعت است هرچه زودتر اقدام کن و بدون تردید و درنگ از آنها دوری کن که تو را به منجلاب خواهند گشاند
3-   بهتری یار و یاور شما پدر و مادر است از آنان کمک بگیر و بی پروا و بی واسطه مطالب خود را با آنان درمیان بگذار و از آنان راهنمایی بخواه همین امروز با توکل به خدا اقدام کن که پیروز خواهی شد
4-   با صبرو شکیبایی مرادت انجاممی گیرد امابرای اجرای آن یناز به وقت و تامل و درنگ بیشتری است
5-   پولی را بدست می آوریدو مژده ای دریافت می کنیدکاما از لرفتن به سفر صرف نظر کنیدچمون مقدمات کا رآ»اده نیست برای فروش زمان مساعد اما خرید فعلاً زود است بالاخره به مرادت می رسی صبر کن
6-   ویژگیهای جنابعالی عبارتند از مظلوم واقع بین کم توقع رک گو باهدف اصیل فرشته خو دلسوز صمیمی مودب مصمم حسود اهل عمل جدی با شرف با سلیقه نجیب کم حرف
7-   رنگ زردر به شما توصیه می کنم که موجب می وشد تا عقلانی ومنطقی و خوشبین و خوشحال و متکلی به نفس و منظم باشیدو از دستپاچه بودن و بی نظمی و بدبینی و غصه به دور شوید عزیزن خوشبختی پایدار را آدمی دست نیافتنی می پنداردخوشبختی ناپایدار و گذرا هر لحظه اش می آموزد ه دم را غنیمت شمارد و با غصه فردا خود را فرسوده و رنجور نسازد


کمی بیشتر در خصوص غزل بدانید :

شرح غزل :

#####

غزل به قلم علامه قزوینی :

#####

غزل به قلم شاملو : 

#####

غزل به قلم الهی قمشه ای :

#####

غزل به قلم عطاری کرمانی :

گفتم که خطا کردی و تدبیرنه این بود     گفتا چه توان کرد که تقدیر چنین بود
گفتم که بسی خط خطا بر تو کشیدند   گفتا همه آن بود که بر لوح جبین بود
گفتم که چرامهر تو ای ماهبگردید     گفتا که فلکبا من بدمهر به کین بود
گفتم که قرین بدت افکند بدین حال   گفتا که مرا بخت بد خویش قرین بود
گفتم که بسی جام طرب خوردی ازین پیش     گفتا که شفا د رقدح باز پسین بود
گفتم که نه وقت سفرت بود چنین زود   گفتا که مگر مصلحت وقت ردین بود
کفتم که تو ای عمر چرا زود برفتی   گفتا چه توان کرد مگر عمر همین بود
گفتم که زحافظ به چه حجت شده ای دور     گفتا که همه وقت مرا داعیه این بود

غزل را بشنوید :

#####


کلیپ های مرتبت با غزل :

#####

#####

#####

۱ نظر: