با عضویت در اینستاگرام و کانال یوتیوب حافظ دیوان از ما حمایت فرمایید :: اینستاگرام حافظ دیوان :: کانال یوتیوب حافظ دیوان ::
غزلیات حافظ به ترتیب رَوی ( آخرین حرف اصلی قافیه یا ردیف ) :
  الف  |  ب  |  ت  |  ث  |  ج  |  ح  |  خ  |  د  |  ر  |  ز  |  س  |  ش  |  ع  |  غ  |  ف  |  ق  |  ک  |  ل  |  م  |  ن  |  و  |  ه  |  ی | برچسب ها

عارض - بیا که می شنوم بوی جان از آن عارض - غزل -- 336

336- عارض
بیا که می شنوم بوی جان از آن عارض       که یفاتم دل خود را نشان از آن عارض
معانی ای که زحوری به شرح می گویند       زحسن و لطف بپرسی بیان از آن عارض
به گل بماند قد سروناز از آن قامت   خجل بماند گل گلستان از آن عارض
به شرم مانده تن یاسمین از آن اندام     به خون نشسته دل ارغوان از آن عارض
گرفته نافه چین بوی مشک از آن گیسو       گلاب یافته بوی جنان از آن عارض
زمهر روی تو خورشید گشته غرق عرق   نزار ماند مه آسمان از آن عارض
زنظم دلکش حافظ چکیده آب حیات       چنانکه خوی شده جانها چکان از آن عارض

توضیحات :
عارض ( چهره – رخسار صورت ) معانثی ( جمع معنی معانی که ی وحدت دارد = معانی ) حور ( زن زیباروی و سیاه چشم فشته ) شرح می گویند ( شرح م یدهند ) بوی جنان ( بوی بهشت ) نزار ( ضعیف بیمار ) معنی بیت 1( بیا که از آن صورت و چهره بوی جان م شنوم زیرا که نشان دل خودرا از آن چهره یافتم ) معنی بیت 3( گل گلستان از چهره جانان شرمنده است و قد سرو در مقابل قامت جانان در گل و لای فرو رفته است ) معنی بیت 5(نافه آهوی ختن و چین بوی مشک را از گیسوی جانان گرفته و گلاب بوی بهشت رااز آن چره گرفته است )

نتیجه تفال :
1-خواجه در بیتهای 4-6-7 به ترتیب فرماید ( تن گل یاسمین از اندام جانان شرمنده است و همچنین دل گل ارغوان از چهره محبوب تشنه خون می باشد )( از محبت روی تو خورشید غرق عرق شده وهلال ماه هم در آسمان از اشتیاق عشق آن چهره به قدری ضعیف شده که از دور با انگشت نشانش می دهد )( ا زنظم دلکش حافظ آب زندگی چکیده آن چنانکه ا زچهره عرق کرده جانان جانها چکد )
2-خیلی خود ار پایبند این نیت کردهاید برای اجرای آن باید مقدمات کار فراهم گردد که متاسفانه هنوز راهی دراز در پیش است پس توکل برخدا کنی و همین هفته به یکی از مشاهد متبرکه بوید و نذری و دعایی کنید
3- گره از کارها گشوده می شود ولی نیاز هب صبرو شکیبایی دارد خوبست د ررفتار و کردار خود تااندازه ای تجدید نظر کنید زیرا بیش از اندازه بدخلقی می کنید درحالی که در انسان باید ناز ونیاز با هم باشد
4- وابستگی جنابعالی به خانواده تان به اندازه ایست که ممکن است شیرازه زندگی آینده تان در خطر افتد پس بهوش باش
5- مسافرت را توصیه م یکنم خرید و فروش چندان تفاوتی ندارد در ماه آینده به سفر می روید و ملاقات مهمی در پیش دارید
6- سعی کنید مردماز دست و زبان شما درامان باشند و دیگران را با سخنان نیش دار نرنجانید زیرا جنابعالی دارای قلبی پاک و پر از مهر و محبت و دست و دل باز هستید بطوریکه تحمل گریه هیچ کس را ندارید بهمین جهت خداوند به شما کمک می کند و این نیت بر آورده می شود
7- در هفته آینده خواب می بینید که مشغول امتحان دادن می باشید تعبیرش اینکه از چیز خاصی یا عملی ویژه یا موضوعی رنج می برید و فکر می کنید که این امر بیش ا زتوان شماست در حالی که این خواب به شما گوشزد م یکند که به شرط کوشش و اراده و علاقه عملی می گرددو جای هیچ گونه نگرانی نمی باشد
8- از طریق رایانه یا امواج اینترنت پیامهای خوبی و اطلاعات جالبی دریافت می کنید که مفید می باشد توجه داشته باشید


کمی بیشتر در خصوص غزل بدانید :

شرح غزل :

#####

غزل به قلم علامه قزوینی :

#####

غزل به قلم شاملو : 

#####

غزل به قلم الهی قمشه ای :

#####

غزل به قلم عطاری کرمانی :

بیا که می شنوم بوی جان از آن عارض       که یفاتم دل خود را نشان از آن عارض
معانی ای که زحوری به شرح می گویند       زحسن و لطف بپرسی بیان از آن عارض
به گل بماند قد سروناز از آن قامت   خجل بماند گل گلستان از آن عارض
به شرم مانده تن یاسمین از آن اندام     به خون نشسته دل ارغوان از آن عارض
گرفته نافه چین بوی مشک از آن گیسو       گلاب یافته بوی جنان از آن عارض
زمهر روی تو خورشید گشته غرق عرق   نزار ماند مه آسمان از آن عارض
زنظم دلکش حافظ چکیده آب حیات       چنانکه خوی شده جانها چکان از آن عارض

غزل را بشنوید :

#####


کلیپ های مرتبت با غزل :

#####

#####

#####

۱ نظر: